Ο απολογισμός του 2020 και τα σχέδια των μεγάλων της αγροδιατροφικής αλυσίδας για το νέο έτος – 2ο μέρος, οι εκτιμήσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων

Η χρονιά που φεύγει είναι μία από τις πιο ιδιόμορφες που ζήσαμε. Εκτός του υγειονομικού αντικτύπου, επηρέασε βαθιά την οικονομική και παραγωγική ζωή της χώρας. Η «ΥΧ» απευθύνθηκε σε σημαντικούς θεσμικούς φορείς, συνδέσμους, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις, στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεις εισροών, παροχής υπηρεσιών και αγροδιατροφής, καλώντας τους να αποτιμήσουν τα σημαντικότερα γεγονότα του 2020 στον χώρο που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες και τους στόχους τους για τη νέα χρονιά.

Σε τρεις ενότητες θα παρουσιαστεί αυτήν την εβδομάδα το πρώτο μέρος του μεγάλου αφιερώματος, το οποίο θα ολοκληρωθεί στο επόμενο φύλλο της «ΥΧ».

Δεύτερη ενότητα: οι εκτιμήσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων


Σπύρος Κίντζιος
Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, σε πείσμα των καιρών

Για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2020 αποτέλεσε έτος καμπής, όχι μόνο επειδή κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, αλλά και επειδή συνέπεσε με την επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση του πανεπιστημίου μας.

Σε πείσμα των πρωτοφανών καταστάσεων, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε άμεσα στη νέα πραγματικότητα, οργανώνοντας και βελτιώνοντας τις ήδη δρομολογημένες διαδικασίες τηλεματικής εκπαίδευσης και εργασίας. Έχει πλέον επιτευχθεί η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των διοικητικών διαδικασιών, ενώ η ανταπόκριση των διδασκόντων και των φοιτητών και φοιτητριών μας στην τηλεκπαίδευση ήταν μαζική. Παρά τους περιορισμούς, εξαντλήσαμε κάθε όριο διά ζώσης εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων, έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί σημαντικά το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των κατεξοχήν εργαστηριοκεντρικών μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των περισσοτέρων τμημάτων μας. Παράλληλα, η διοίκηση του πανεπιστημίου δραστηριοποιήθηκε έντονα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των υποδομών μας και την αύξηση της εξωστρέφειας μέσω των νέων ψηφιακών καναλιών διάχυσης και της υπογραφής εκτενούς σειράς μνημονίων και προγραμματικών συμβάσεων με πολλούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν τα εξής:

✱ Η έγκριση ίδρυσης του Κόμβου Καινοτομίας «Ευφυούς Γεωργίας και Κυκλικής Βιοοικονομίας-SmartBIC», συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στη μετάβαση της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης στην περιφέρεια.

✱ Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για τη λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Τροφίμων και Αντιμετώπισης Επισιτιστικών Κρίσεων στον χώρο του πρώην Λυσσιατρείου, καθώς και Μνημονίου Συνεργασίας για την Ανατολική Αττική.

✱ Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση των υποδομών στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι.

Για το νέο έτος, προσβλέπουμε στην επαναλειτουργία των τριών νέων τμημάτων, τα οποία έχουν τεθεί σε αναστολή (Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον, Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής), καθώς και στην ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής. Έχουμε ήδη ετοιμάσει τις σχετικές αναλυτικές μελέτες βιωσιμότητας, οι οποίες θα κατατεθούν άμεσα στην ΕΘΑΑΕ. Ταυτόχρονα, έχουμε μεταφέρει τις φυσικές επετειακές μας εκδηλώσεις εντός του 2021, παράλληλα με τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.


Γιώργος Ζαλίδης
Καθηγητής ΑΠΘ, Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Οι υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης βασικός άξονας του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας

Το 2020 ήταν μία διαφορετική χρονιά για όλους μας, με σημαντικές επιπτώσεις στην αγροδιατροφική αλυσίδα λόγω της πανδημίας. Η εφοδιαστική αλυσίδα τροποποιήθηκε έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πανδημίας κατά την παραγωγική διαδικασία και να διατηρήσει την επάρκεια και τη ζήτηση της αγοράς, αλλά και για πρώτη φορά έγινε αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά των δεδομένων και υπηρεσιών Παρατήρησης της Γης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού όλης της οικονομίας, ειδικότερα δε της ελληνικής.

Έτσι, έγινε επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη υπηρεσιών για την αγροδιατροφική αλυσίδα, που συνδέονται με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της και που χρησιμοποιούν την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Παρατήρησης της Γης.

Τόσο στο Εργαστήριο Tηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όσο και στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε τις τεχνολογίες αυτές ως υπηρεσίες που θα διευκολύνουν και θα εξυπηρετήσουν τους τελικούς χρήστες σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων τους.

Οι υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης, οι οποίες μπορούν εύκολα, με ακρίβεια και αποτελεσματικά να καθορίσουν και να προσδιορίσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας πριν αυτά φτάσουν στο ράφι, αποτελούν βασικό άξονα και προτεραιότητα για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις.

Έτσι, η νέα χρονιά μας βρίσκει προετοιμασμένους να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές, αυξάνοντας τον βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας των υπηρεσιών Παρατήρησης της Γης για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της αγροδιατροφικής αλυσίδας στις δύσκολες αυτές εποχές, αλλά και για να αντιμετωπίσει η χώρα την τεράστια πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού της.


Σπύρος Φουντάς
Αναπληρωτής καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρονιά έρευνας και ανάπτυξης στη γεωργία το 2021

Η χρονιά που πέρασε, λόγω της πανδημίας, ήταν για όλους τους κλάδους πάρα πολύ ιδιαίτερη, όπως ασφαλώς και για τον πρωτογενή τομέα. Αν και για την κοινωνία και πολλούς κλάδους της ήταν μια απογοητευτική χρονιά, για τη γεωργία πιστεύω πως ήταν μια θετική χρονιά, διότι άλλαξε τη νοοτροπία των καταναλωτών για να ενδιαφερθούν περισσότερο για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και να εξετάσουν τον τρόπο παραγωγής, τη διακίνηση, τη συντήρηση και τη διατροφική αξία τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορέσει να δώσει στους Έλληνες παραγωγούς τη δυνατότητα να επενδύσουν σε καινοτόμες λύσεις, υιοθετώντας ψηφιακές υπηρεσίες, που θα βοηθήσουν στην ιχνηλασιμότητα της παραγωγής, αλλά και στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής εισροών, κάτι που θα αναζητούν πλέον οι καταναλωτές.

Επιπλέον, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπήκαν σε όλα τα σπίτια, όχι μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και του πιο απομακρυσμένου χωριού που υπάρχουν μαθητές. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα της εξοικείωσης των παραγωγών με την τεχνολογία και θα μπορέσουν πιο εύκολα να δοκιμάσουν κάποιες από τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει η γεωργία ακριβείας και η ψηφιακή διαχείριση των αγροκτημάτων. Ασφαλώς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και η νέα γενιά θα έχει πλέον αμεσότητα με τις τεχνολογίες για να μπορέσει να τις εφαρμόσει στην πρωτογενή παραγωγή στο μέλλον, και στη φυτική παραγωγή, αλλά και στη ζωική παραγωγή.

Για τη νέα χρονιά, πιστεύω πως η έρευνα στη γεωργία θα συνεχιστεί με πιο εντατικούς ρυθμούς. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και από την πολιτεία, αλλά και από τις εταιρείες του χώρου για καλλιεργητικές πρακτικές με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που ταυτόχρονα θα προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal), θα πρέπει να απασχολήσει σημαντικά την ελληνική γεωργία για να πραγματοποιηθούν αρκετές μελέτες σε πραγματικές συνθήκες για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τους στόχους για το 2030, με μειωμένες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και πιο στοχευμένη εφαρμογή των εισροών (νερό, λίπασμα, γεωργικά φάρμακα).


Σπυρίδων Μάμαλης
Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)

Οι προτεραιότητες του ΓΕΩΤΕΕ για το 2021 – Χρονιά προκλήσεων και ευκαιριών

Το 2021, το ΓΕΩΤΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην οικονομία και στην πρωτογενή παραγωγή από την πανδημία στηρίζοντας τα μέλη του και ταυτόχρονα να ανοίξει τους ορίζοντες για τον τομέα. Ουσιαστικά, ξεκινά μια νέα περίοδος για όλους μας που οι ουσιαστικές παρεμβάσεις θα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Η στήριξη των συναδέλφων μας και η προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Επίσης, ψηλά στην ατζέντα είναι η ανάδειξη του ρόλου των γεωτεχνικών στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Βασικός μας στόχος είναι η αλλαγή του Π.Δ. 99/2018, καθώς αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ. Η ένταξη νέων ειδικοτήτων και νέων αποφοίτων τμημάτων μετά την αλλαγή στον ακαδημαϊκό χάρτη είναι επιβεβλημένη αναγκαιότητα. Περαιτέρω, είμαστε σε φάση διαβούλευσης για την αλλαγή του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την ευελιξία και την προσφορά περισσότερων υπηρεσιών στα μέλη μας.

Ζητούμε την τήρηση μητρώων εμπειρογνωμόνων και γεωργικών συμβουλών, ώστε οι δραστηριότητες αυτές να ελέγχονται από τους αρμόδιους επιστήμονες. Φιλοδοξούμε να καταστούμε φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωτεχνικών και συναφών ειδικοτήτων.

Η υλοποίηση του ΠΑΑ και ο σχεδιασμός στη νέα προγραμματική περίοδο είναι στις προτεραιότητές μας. Προετοιμαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου του 6 τοις χιλίοις για τους συναδέλφους στον δημόσιο τομέα. Σχεδιάζουμε την παρέμβαση στο πράσινο στις μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας.

Τέλος, στόχος είναι η συμβολή μας μέσω προτάσεων και επίμονης προσπάθειας στις εργασίες για θεσμικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο που διέπει το δασικό περιβάλλον, στις βοσκήσιμες γαίες και στην αλιεία.

Είμαστε έτοιμοι μέσα στη χρονιά που έρχεται να εκσυγχρονίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στα μέλη μας. Είμαστε η πρώτη δημόσια υπηρεσία που τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτές τις υπηρεσίες θα τις διευρύνουμε.

Σε αυτή την προσπάθεια ζητούμε τη συμβολή όλων, ώστε το ΓΕΩΤΕΕ να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.


Νίκος Παυλονάσιος
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)

Δεν θα ανεχτούμε διαταραχές στον διατροφικό τομέα

Ο αγώνας κατά του κορωνοϊού επηρεάζει όλα τα τμήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένας από τους τομείς στους οποίους σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθούμε διαταραχές είναι ο τομέας της διατροφής. «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, στηρίζουμε τους αγρότες μας», δήλωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με το ξέσπασμα της πανδημίας, η ασφάλεια τροφίμων και η επισιτιστική επάρκεια ήταν οι δύο μεγάλοι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν.

Όλες οι χώρες έλαβαν περιοριστικά μέτρα, τα οποία δημιούργησαν προβλήματα και καθυστερήσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων, καθώς και στη μετακίνηση εργατικού προσωπικού, κάτι που ζήσαμε έντονα και στη χώρα μας, όπου όμως δεν επηρεάστηκε παρά ελάχιστα η προσφορά των τροφίμων. Η σφραγίδα της πανδημίας στην αγροτική πολιτική θα μείνει ανεξίτηλη, ίσως γιατί επιβεβαίωσε την επιλογή για την αειφόρο ανάπτυξη. Θα έλεγα πως μια τέτοια επιλογή είναι και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», αλλά συνήθως, όπως σε κάθε κρίση, μαζί με την καταστροφή η πανδημία δίνει και μια ευκαιρία για την ελληνική γεωργία, η οποία μακάρι ναμην αφεθεί να πάει χαμένη.

Η ζημιά για την πλειονότητα των αγροτικών προϊόντων που παράγει η χώρα μας ήταν πολύ μεγάλη λόγω της πανδημίας, η οποία οδήγησε σε έλλειψη τουρισμού και προβλήματα στις εξαγωγές. Η στήριξη από την ΕΕ είναι αναγκαία και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς ως Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, με συνεχείς επιστολές και εισηγήσεις προς το ΥΠΑΑΤ, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του ευρωπαϊκού μας οργάνου, την CEJA, πιέζοντας για περισσότερες ενισχύσεις προς όλους τους κλάδους της αγροτικής μας παραγωγής. Για τη νέα προγραμματική περίοδο, θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγροτική παραγωγή. Κάποιες από αυτές θα τις κουβαλάμε για χρόνια, γι’ αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε, ώστε να υπάρξει ένα ευνοϊκό και σίγουρο περιβάλλον για τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς, για όλη την αλυσίδα παραγωγής αγροτικών προϊόντων της χώρας μας.

Για τη χρονιά που έρχεται, να ευχηθώ να είναι γεμάτη υγεία για όλο τον κόσμο και να μπούμε ξανά γρήγορα σε τροχιά ανάπτυξης. Εμείς θα συνεχίσουμε να παράγουμε όπως έχουμε μάθει να κάνουμε πολύ καλά και ευελπιστώ πως θα είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη από αυτήν που τελειώνει. Πρέπει να στοχεύουμε στη διαφοροποίηση που έχουμε και στην ανταγωνιστικότητα, με αρωγό τη συλλογικότητα και ζητούμενο την οργάνωση σε όλα τα επίπεδα.


Παναγιώτης Πεβερέτος
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)

Διαγραφή και ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών των κτηνοτρόφων, αναγκαία μέτρα για τη στήριξη του κλάδου

Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η παγκόσμια εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού έχει επηρεάσει δραματικά όλη την αλυσίδα αξίας του πρωτογενούς τομέα. Οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, οι πτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι βιώνουν μέρες αγωνίας για την επιβίωση τον κλάδων τους και με τα μέτρα περιορισμού δέχτηκαν ένα νέο χτύπημα στο εισόδημά τους.

Η αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο κυρίως λόγω της κατάρρευσης του εισοδήματος. Μεγάλος αριθμός αρνιών και κατσικιών έμειναν απούλητα το Πάσχα και όσα πουλήθηκαν οι τιμές κατρακύλησαν πολύ κάτω του κόστους παραγωγής. Νέο χτύπημα αποτελεί η μεγάλη αύξηση των τιμών ζωοτροφών, αφαιρώντας την όποια αύξηση εσόδων από την αύξηση της τιμής του γάλακτος. Η ενίσχυση των 4 ευρώ ανά ενήλικο θηλυκό ζώο δεν έχει αποδοθεί σε πάνω από 4.000 αιγοπροβατοτρόφους, ενώ έχουν όλες τις προϋποθέσεις και πρέπει άμεσα να αποδοθεί, όπως έχουμε ζητήσει.

Στη χοιροτροφία αποτυπώνεται εξαιρετικά μεγάλη απώλεια εσόδων, αφού το χοιρινό κρέας, προορίζεται, ως επί το πλείστον, για τη μαζική εστίαση. Ο κλάδος της πτηνοτροφίας τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα έχει υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά. Και ο τομέας του βόειου κρέατος, που είναι ελλειμματικός κατά 85% περίπου, αντιμετωπίζει πρόβλημα, όπως και η αγελαδοτροφία, όπου σημειώνεται μείωση της τιμής παραγωγού.

Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είμαι αισιόδοξος για την προοπτική του κλάδου τον νέο χρόνο. Πρέπει όμως να ετοιμάσουμε το μέλλον που έρχεται, με στρατηγική και όραμα, με προσανατολισμό στη μελλοντική πορεία κάθε τομέα.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της κτηνοτροφίας στην περίοδο στην οποία έχουμε εισέλθει προϋποθέτει ουσιαστική συνεργασία όλων των φορέων των κτηνοτρόφων, του ΥΠΑΑΤ και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποφασίσουμε για την ανασυγκρότηση του κλάδου. Ο ΣΕΚ έχει προτείνει έγκαιρα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της κτηνοτροφίας για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή επισιτιστική επάρκεια σε ζωικά προϊόντα και να επιτευχθεί η ανάπτυξη του κλάδου. Για τη γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων και την αξιοποίηση των ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων, παραδώσαμε πρόσφατα μελέτη στο ΥΠΑΑΤ. Τα αποτελέσματα της βελτίωσης δεν ωφελούν μόνον τους κτηνοτρόφους, ωφελούν κυρίως τους καταναλωτές ως προς την ποσότητα, την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόντων και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Το συνεχές χτύπημα των παράνομων ελληνοποιήσεων των αγροτικών – ζωικών προϊόντων είναι επίσης ένα κρίσιμο ζήτημα. Τα θετικά μέτρα που πήρε το ΥΠΑΑΤ περιόρισαν σημαντικά τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενου γάλακτος, ωστόσο απαιτείται ακόμη πλήρης εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται για την παραγωγή τυριών ΠΟΠ και κυρίως της φέτας.

Στους βασικούς στόχους μας είναι, επίσης, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, η κατοχύρωση της ποιότητας και ονομασίας των προϊόντων μας και η προώθησή τους στις διεθνείς αγορές κ.ά. Τα όποια μέτρα παρθούν, θα πρέπει να συνοδεύονται με διαγραφή του 50% των χρεών των κτηνοτρόφων και ρύθμιση των υπολοίπων για 15-20 χρόνια. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ’ όλα αγάπη και αισιοδοξία.


Δρ. Παναγιώτης Θεοχάρης
Διευθύνων σύμβουλος, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ

Επιδιώκουμε να αποτελέσουμε τον κεντρικό φορέα παροχής υπηρεσιών ευφυούς συμβουλευτικής στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα

Η χρονιά που φεύγει αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες και δύσκολες χρονιές για την αγροτική παραγωγή, αλλά και την αγροτική οικονομία γενικότερα. Η οικονομική κρίση που ακολούθησε την εξάπλωση της πανδημίας της COVID-19 ανέδειξε για άλλη μια φορά την ευαισθησία του παραγωγικού μοντέλου της χώρας στις εξωτερικές και απρόβλεπτες μεταβολές. Ανέδειξε επιπλέον την ανάγκη για μια ριζική παραγωγική στροφή της χώρας σε νέες δυναμικές παραγωγικές πρακτικές.

Στα πλαίσια του πρωτογενούς τομέα, τέτοια παραγωγική μεταβολή μπορεί να προκύψει με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης μέσω της εισαγωγής των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και της ρομποτικής στην αγροτική παραγωγή. Και το σημαντικό στοιχείο που υποβοηθά αυτή τη μετάβαση είναι η Αγροτική Συμβουλευτική.

Η Αγροτική Καινοτομία ΑΕ επιδιώκει να αποτελέσει τον κεντρικό φορέα παροχής υπηρεσιών ευφυούς συμβουλευτικής στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα και επιπρόσθετα να αποτελέσει σημαντικό φορέα παροχής υπηρεσιών ευφυούς συμβουλευτικής στον αγροτικό τομέα στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αγροτική Καινοτομία ΑΕ εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών ευφυούς καθώς και στη διάδοση καλών πρακτικών με στόχο την αποτελεσματική, βιώσιμη και κερδοφόρα διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Για τον σκοπό αυτόν, αξιοποιεί τις μεθοδολογίες και τα πορίσματα των αναπτυξιακών κατευθύνσεων στον αγροτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας τις προσεγγίσεις της ευφυούς γεωργίας, της γεωργίας ακριβείας, αλλά και της βιώσιμης γεωργίας. Κύριο εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της στόχευσης αποτελεί η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των κρίσιμων μεταβλητών της αγροτικής παραγωγής (αγροτικών, οικονομικών) και της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Η εταιρεία φιλοδοξεί να συμβάλει στην αντιστροφή της συρρίκνωσης του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και απογειώνοντας την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα κάθε μεμονωμένης εκμετάλλευσης συλλογικού σχήματος ή ιδιωτικής επιχείρησης, παράγοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα για τον αγροτικό κόσμο.

Στόχος είναι η αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης και η παραγωγή σταθερού και βελτιούμενου εισοδήματος για τον αγρότη και τον ίδιο το σύμβουλο με βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο –ελαχιστοποιώντας πιθανές εξαρτήσεις και επηρεασμούς από εμπορικές, εθνικές ή κοινοτικές πολιτικές. Με αυτές τις επισημάνσεις ευχόμαστε ένα ευτυχές και παραγωγικό νέο έτος.


ΚΕΟΣΟΕ

Απαραίτητα και το 2021 τα μέτρα στήριξης της αγοράς

Χρονιά πανδημίας και για τον αμπελοοινικό τομέα μπορεί να χαρακτηριστεί το 2020, αφού η Covid-19 επέδρασε αρνητικά σε όλα τα μεγέθη του κλάδου. Οι συνεχείς περιορισμοί από τον περασμένο Μάρτιο στην εστίαση και στον τουρισμό, καθώς και το «πάγωμα» που δημιουργεί η πανδημία στην καταναλωτική συμπεριφορά, ήταν επόμενο να επηρεάσουν την εσωτερική ζήτηση του κρασιού και το εξαγωγικό εμπόριο. Απολογιστικά, καταγράψαμε βασικά μεγέθη στον κλάδο που απεικονίζουν τη δυσχερή εικόνα στην οποία περιήλθε εξαιτίας της πανδημίας:

✱ Πτώση της εσωτερικής κατανάλωσης οίνου κατά 14,25% καταγράφεται το 2019 (1/8/2018 – 31/7/2019) με βάση το ισοζύγιο οίνου.

✱ Τα αποθέματα οίνου στις 31 Ιουλίου 2020 καταγράφονται ως τα υψηλότερα ιστορικά αποθέματα, ανερχόμενα σε 3.117.801 HL και είναι αυξημένα κατά 81,22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

✱ H διαθεσιμότητα οίνων στην αγορά σήμερα ανέρχεται στο πρωτοφανές επίπεδο των 4.650.000 HL περίπου.

✱ Οι εξαγωγές οίνων έχουν μειωθεί σημαντικά, εξαιτίας των αντίστοιχων μέτρων περιορισμού των επιχειρήσεων παγκοσμίως.

✱ Η νέα απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 επιδρά αρνητικά στον αμπελοοινικό κλάδο και προσθέτει νέα προβλήματα σε αυτά που έχουν ήδη συσσωρευθεί.

✱ Δεν αναμένεται την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην αγορά οίνου.

✱ Το μέτρο της Πράσινης Συγκομιδής εφαρμόσθηκε καθυστερημένα, με αποτέλεσμα τη μικρή συμμετοχή των αμπελοκαλλιεργητών.

✱ Η Απόσταξη Κρίσης αποτέλεσε ένα σχετικά επιτυχημένο μέτρο, λαμβανομένου υπόψη του όγκου των αποθεμάτων της 31ης Ιουλίου 2020.

✱ Δεν απετράπη η πτώση των τιμών σταφυλιών οινοποιίας , με αποτέλεσμα, το εισόδημα των αμπελοκαλλιεργητών να υποστεί σημαντική μείωση.

Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο στοχευμένα μέτρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως η μεταφορά έκτακτου προϋπολογισμού στους εθνικούς φακέλους των κρατών-μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων για τη διατάραξη της αγοράς. Εξίσου σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσμοθετήσει και για το 2021 τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης το 2020, όπως:

✱ Η πράσινη συγκομιδή με περισσότερο στοχευμένα χαρακτηριστικά.

✱ Η απόσταξη κρίσης με διαφοροποιημένα κριτήρια αποζημίωσης.

✱ Η ένταξη της καλλιέργειας των οινοποιήσιμων σταφυλιών στο Μέτρο 21 του ΠΑΑ για το 2020 και για το 2021.

✱ Η αποθεματοποίηση οίνων, μέτρο που θα συμβάλει στην ενίσχυση των οινοποιείων που δεν θα προβούν σε Απόσταξη Κρίσης.

✱ Η παροχή ρευστότητας στα οινοποιεία, μέσω ενός εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου με μηδενικό ή ελάχιστο επιτόκιο.


Διαβάστε επίσης:

Ο απολογισμός του 2020 και τα σχέδια των μεγάλων της αγροδιατροφικής αλυσίδας για το νέο έτος – 1ο μέρος, οι εκτιμήσεις των πολιτικών φορέων

Ο απολογισμός του 2020 και τα σχέδια των μεγάλων της αγροδιατροφικής αλυσίδας για το νέο έτος – 3ο μέρος, οι εκτιμήσεις συνδέσμων αγροδιατροφής