Αποστόλου και αγρότες συμφωνούν: Οι συνεταιρισμοί σε πρώτο πλάνο

Αποστόλου και αγρότες συμφωνούν: Οι συνεταιρισμοί σε πρώτο πλάνο
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η προηγούμενη Τετάρτη πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας πραγματικότητας για την αγροτική Ελλάδα. Ο υπουργός Αγροτικής ανάπτυξης, Β. Αποστόλου, και οι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων και πιο υγιών συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας συμφώνησαν ότι αγροτική ανάπτυξη, οικονομική και κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς ισχυρούς και βιώσιμους συνεταιρισμούς. Γιατί οι οικονομικές οργανώσεις των αγροτών σε όλη τη συνεταιριστικά αναπτυγμένη Ευρώπη:

Βελτιώνουν τη θέση του αγρότη στη διατροφική αλυσίδα.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Δημιουργούν προστιθέμενη αξία στα τρόφιμα.

Επενδύουν και συγκεντρώνουν τη ζήτηση για αγροτικά εφόδια.

Ισχυροποιούν τη διαπραγματευτική θέση του αγρότη, συγκεντρώνοντας την παραγωγή.

Συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της υπαίθρου και στην προστασία καταναλωτή.
 
Για να καλυφθεί όλο το έδαφος που έχει χαθεί, θα πρέπει άμεσα:

Πρώτον, να βελτιωθεί όλο το θεσμικό περιβάλλον που αφορά τους συνεταιρισμούς, τις οργανώσεις των αγροτών κάθε μορφής, την εκπροσώπησή τους.

Δεύτερον, συνεταιριστική λειτουργία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εύρυθμη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Και αυτό σημαίνει διαφάνεια στην αγορά, λειτουργία του ανταγωνισμού, πάταξη των εναρμονισμένων πρακτικών, της νοθείας και του φαινομένου των ελληνοποιήσεων.

Τρίτον, οι συνεταιρισμοί καταβάλλουν το τίμημα της νόμιμης λειτουργίας. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με πολλές άλλες επιχειρήσεις, πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν και, φυσικά, αγοράζουν και πουλούν προϊόντα με νόμιμα παραστατικά. Είναι, συνεπώς, επιβεβλημένη η λήψη φορολογικών και άλλων μέτρων, που θα δώσουν τέλος στα αδιέξοδα που δημιουργεί αυτή η αδικία.

Τέταρτον, η μείωση του κόστους των εισροών έχει αναχθεί σε κυρίαρχο ζήτημα που προσδιορίζει την πορεία του αγροτικού τομέα. Πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα, όπως ακριβώς γίνεται και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές χώρες, που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση των κλάδων των εισροών και θα αναδείξουν τον αναντικατάστατο ρόλο των οργανώσεων των αγροτών.

Πέμπτον, σε μία περίοδο έντονης χρηματοπιστωτικής στενότητας, πρέπει άμεσα να προκριθούν εκείνες οι δράσεις του ΠΑΑ και άλλων προγραμμάτων που ενισχύουν τη λειτουργία των οργανώσεων.

του Χρήστου Μπαρλιά, προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ΑΕ

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές