Αυστηρές απαιτήσεις της Mondelez από τους προμηθευτές φοινικέλαιου

Αυστηρές απαιτήσεις της Mondelez από τους προμηθευτές φοινικέλαιου
-Διαφήμιση-

Η Mondelez International ανακοίνωσε ένα ανανεωμένο και πιο απαιτητικό σύνολο αρχών που απευθύνεται στους άμεσους προμηθευτές φοινικέλαιου με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και την επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμες πρακτικές σε ολόκληρο τον κλάδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ενσωματώνει στο σχέδιο δράσης αυστηρότερες απαιτήσεις προμήθειας φοινικέλαιου, ζητώντας 100% διαφάνεια και 100% βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η Mondelez International πιστεύει ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών και της καταναγκαστικής εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού του φοινικέλαιου. Από το 2014, η εταιρεία έχει ζητήσει ευρεία αλλαγή από όλον τον κλάδο στον τομέα αυτό. Σε αυτό το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για το φοινικέλαιο, η Mondelez International κάνει ένα ακόμα βήμα για να καλύψει το χάσμα με στόχο την πλήρη διαφάνεια και βιωσιμότητα, ενισχύοντας τις απαιτήσεις απέναντι στους προμηθευτές και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Στο μέλλον, οι προμηθευτές της Mondelez International θα υποχρεωθούν:

  • Να αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την εξάλειψη της αποψίλωσης στην εκμετάλλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού τους με χαρτογράφηση και παρακολούθηση όλων των φυτειών, υιοθετώντας μια προσέγγιση “αναστολής και δέσμευσης” που απαιτεί την άμεση αναστολή συνεργασίας με προμηθευτές που εμπλέκονται στην αποψίλωση των δασών.
  • Να αναλάβουν δράση κατά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων, υιοθετώντας τις Αρχές Βιομηχανικής Προτεραιότητας του Φόρουμ Καταναλωτικών Αγαθών (CGF) για την καταναγκαστική εργασία.
  • Βελτίωση της ανιχνευσιμότητας και της διαφάνειας με τη διατήρηση των καταλόγων των μονάδων παραγωγής παγκοσμίως με σαφής αναφορά στους ομίλους που τις κατέχουν και τη δημοσίευσή τους τακτικά, καθώς και με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση πηγών φοινικέλαιου.
  • Να επιδείξουν πρόοδο σε σχέση με το ενημερωμένο Σχέδιο Δράσης για το φοινικέλαιο, ως προϋπόθεση για τη συνεργασία με την Mondelez International.

Παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 0,5% της ζήτησης φοινικέλαιου, η Mondelez International έχει αναλάβει ηγετική θέση όσον αφορά την αειφορία του φοινικέλαιου και αναγνωρίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να συμβάλουν στην επίλυση αυτού του πολύπλοκου προβλήματος.

Προκειμένου να υπάρξει πραγματικά βιώσιμο φοινικέλαιο, η εταιρεία πιστεύει ότι οι προμηθευτές πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη σε όλο το αποτύπωμα τους και όχι μόνο για τη φυσική προμήθεια του φοινικέλαιου που προμηθεύουν, αλλά και για τις τρίτες εταιρείες που τους προμηθεύουν. Η Mondelez International καλεί επίσης τους προμηθευτές της να ενισχύσουν τη γνώση τους και τη στρατηγική βιωσιμότητας και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη διαφάνεια στην παραγωγή και προμήθεια φοινικέλαιου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-