Αυξημένη βιοποικιλότητα στις «πράσινες» καλλιέργειες

50% περισσότερη χλωρίδα και πανίδα

Αυξημένη βιοποικιλότητα στις «πράσινες» καλλιέργειες

Οι βιολογικές καλλιέργειες σχετίζονται με υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, αφού έχουν 50% περισσότερη αφθονία χλωρίδας και πανίδας σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες.

Τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί από πολλαπλές συγκρίσεις ανάμεσα στη βιολογική και στη συμβατική γεωργία, σύμφωνα με την τεχνολογική πλατφόρμα του IFOAM. Η υψηλότερη βιοποικιλότητα σε μια καλλιέργεια σημαίνει πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς μικροοργανισμών, σκουληκιών, ζιζανίων, εντόμων, θηλαστικών και πουλιών.

Στις περιοχές όπου οι βιολογικές καλλιέργειες αυξήθηκαν, η ποικιλότητα των μελισσών μεγάλωσε συμβάλλοντας στην επικονίαση των καρπών και των άγριων λουλουδιών. Οι περισσότερες έρευνες αποδίδουν τη μεγάλη βιοποικιλότητα των βιολογικών καλλιεργειών στον αποκλεισμό των παρασιτοκτόνων, των ζιζανιοκτόνων και των λιπασμάτων, που συμβάλλουν στη γρήγορη ανάπτυξη των καρπών. Επιπλέον, η κυκλική εναλλαγή των διαφορετικών καρπών στη βιολογική γεωργία ενισχύει την ποικιλότητα.