Αυξημένος κατά 6% ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της «Εβροφάρμα»

Συνεργασία της ΕΥΡΩΦΑΡΜ με τον Ιταλικό οίκο ILSA
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Αυξημένα µεγέθη κατέγραψε ο ενοποιημένος ισολογισμούς της εταιρείας Εβροφάρμα για τη χρήση 2017.

Συγκεκριμένα, τόσο ο ενοποιημένος, όσο και ο εταιρικός κύκλος εργασιών, αυξήθηκαν, σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 30.641 χιλ. ευρώ έναντι 28.906 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 29,026 χιλ. ευρώ έναντι 27,633 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 5%.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1.111 χιλ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 22,49%, σε σχέση µε την προηγούμενη χρονιά, που το αντίστοιχο ποσό ήταν 907 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 353 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,95%, σε σχέση µε τη συγκριτική περίοδο που το αντίστοιχο ποσό ήταν 324 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν σε 3.272 χιλ. ευρώ και 2.123 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία, αντίστοιχα, έναντι 3.371 χιλ. ευρώ και 2.387 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας µμείωση 3,06% και 11,8%, αντίστοιχα.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος μετά φόρων 536 χιλ. ευρώ έναντι κέρδους 412 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου και το εταιρικό σε κέρδος 14 χιλ. ευρώ έναντι κέρδους 4 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, εντός του έτους, θα εκδώσει νέο κοινό ομολογιακό δάνειο, τα κεφάλαια του οποίου κατά µμεγάλο ποσοστό θα αποπληρώσουν το υφιστάμενο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress