Αυξημένοι κίνδυνοι για τη θερμοκηπιακή ντομάτα

Τον αυξημένο κίνδυνο από ασθένειες και εχθρούς στην ντομάτα θερμοκηπίου καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι στις περιοχές όπου καλλιεργείται η ντομάτα θερμοκηπίου διαπιστώθηκε έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες και αναμένεται στις όψιμες. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και τη μετάδοσή του.

Συμπτώματα

Στην πάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαμέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λεπτή λευκή μέχρι ανοιχτή καστανή εξάνθηση. Τα κονίδια του μύκητα είναι αερομεταφερόμενα και προκαλούν τη διασπορά της ασθένειας. Το Περιφερειακό Κέντρο συστήνει να γίνει καταπολέμηση του παθογόνου μύκητα μόνο όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του, με εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσματα.

Κλαδοσπόριο

Τη συνέχιση της παρουσίας του κλαδοσπόριου στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες θερμοκηπιακής ντομάτας καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο, ενώ τονίζει ότι αναμένεται και στις όψιμες, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα ως κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρημένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια, η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώμα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών, να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Tuta absoluta

Οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται 100-150 ακμαία ανά τριήμερο ανά παγίδα στις πρώιμες καλλιέργειες και 70-100ακμαία ανά τριήμερο ανά παγίδα στις όψιμες. Από παρατηρήσεις στα θερμοκήπια διαπιστώθηκαν προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς. Να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.