Αύξηση των βιολογικών και βιώσιμων τροφίμων στο σύστημα δημόσιων προμηθειών ζητούν φορείς της Ευρώπης

Εκστρατεία για την καθιέρωση των βιώσιμων τροφίμων στις δημόσιες προμήθειες τροφίμων της Ευρώπης ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες ένας πανευρωπαϊκός συνασπισμός μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων δικτύων τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, αλλά και οργανώσεων πολιτών.

Μεγαλύτερα ποσοστά βιολογικών, υψηλής ποιότητας και βιώσιμων τροφίμων, διατροφές υγιεινές που λαμβάνουν υπόψη και την τοπική κουλτούρα και σχετική εκπαίδευση σε σχολεία και δημόσια ιδρύματα είναι μερικά από όσα επιδιώκουν οι φορείς που συμμετέχουν στην εκστρατεία, βάζοντας στο επίκεντρο την υιοθέτηση σχετικών κανόνων στη δημόσια προμήθεια τροφίμων.

Φορείς, όπως η IFOAM Organics Europe, το ευρωπαϊκό δίκτυο ICLEI (τοπικών κυβερνήσεων για τη βιωσιμότητα) και η συμμαχία EPHA (για τη δημόσια υγεία), βρίσκονται μεταξύ άλλων στον πυρήνα όσων ηγούνται της εκστρατείας με τίτλο Buy Better Food (Αγόρασε Καλύτερα Τρόφιμα), που ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου, θέλοντας κάθε δημόσια μερίδα (σε σχολεία, νοσοκομεία, οίκους φροντίδας ηλικιωμένων κ.ά.) στην Ευρώπη να αποτελείται από βιώσιμα τρόφιμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία των φορέων καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια τροφίμων σε όλη την ΕΕ, προς όφελος της υγείας, με δίκαιες ευκαιρίες για τους παραγωγούς, τις κοινωνίες και τις μελλοντικές γενιές και να συμπεριλάβει εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για υγιεινά συστήματα τροφίμων και διατροφές.

Παράλληλα, προτείνει στόχους έως το 2030 για:

✱ Δημόσιες συμβάσεις με ποσοστό 20%-50% βιολογικά, υψηλής ποιότητας και βιώσιμα τρόφιμα στις δημόσιες καντίνες, τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς.

✱ Διατροφικές πολιτικές που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα υγιεινής διατροφής (περισσότερο πλούσιες σε φυτικά συστατικά, με «λιγότερο και καλύτερο» κρέας και μόνο αποδεδειγμένα βιώσιμο ψάρι), χωρίς να παραλείπουν προσαρμογές όπως στη γεωγραφική τοποθεσία, την κουλτούρα κ.λπ.

«Οι δημόσιες προμήθειες τροφίμων μπορούν να δώσουν κίνητρα για περισσότερη βιολογική παραγωγή, μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού, καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατανάλωση πιο υγιεινών τροφίμων και ποτών» αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία, τονίζοντας παράλληλα τη συμβολή που μπορεί να έχουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη διατήρηση του εδάφους, αποτρέποντας τη ρύπανση των υδάτων, την απώλεια βιοποικιλότητας και μία σειρά άλλων παραμέτρων στο αγροδιατροφικό σύστημα.

«Μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο πολιτικής για τη μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων στην υγεία του συστήματος τροφίμων της Ευρώπης, καθιστώντας το επίσης πιο ανθεκτικό σε περιβαλλοντικές, υγειονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τη στρατηγική ‘‘Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο’’», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους.