Αύξηση κατά 46% της βιολογικά καλλιεργούμενης έκτασης στην ΕΕ μεταξύ 2012 και 2019

Η Ελλάδα έχει ποσοστό 3,8% των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων στην ΕΕ και το υψηλότερο ποσοστό βοοειδών που εκτρέφονται βιολογικά (27%)

Συνεχίζει να αυξάνεται η έκταση που καλλιεργείται βιολογικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat για την εξέλιξη των καλλιεργειών με βιολογικά προϊόντα. Το 2019 σχεδόν 138 εκατ. στρέμματα καλλιεργούνταν βιολογικά, δηλαδή το 8,5% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της ΕΕ και 0,5% περισσότερο από ό,τι το 2018.

Μάλιστα, η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση στην ΕΕ από το 2012 έως το 2019 σημείωσε αύξηση της τάξης του 46%, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα οι εκτάσεις που καλλιεργούνται οργανικά σε Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία και Ουγγαρία αυξήθηκαν σε ποσοστό 100%. Ωστόσο, στην Πολωνία σημειώθηκε μείωση των εκτάσεων από το 2012 έως το 2018. Το ποσοστό των εκτάσεων που καλλιεργούνται βιολογικά από χώρα σε χώρα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις.

Σε τέσσερα κράτη-μέλη βρίσκεται πάνω από το 50% του συνόλου των εκτάσεων που καλλιεργούνται βιολογικά στην ΕΕ και, πιο συγκεκριμένα, σε Ισπανία (17,1%), Γαλλία (16,2%), Ιταλία (14,5%) και Γερμανία (9,4%). Η Ελλάδα έχει ποσοστό 3,8% των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων στην ΕΕ.

Η Σουηδία το 2019 είχε το υψηλότερο ποσοστό βιολογικών προϊόντων σε σχέση με το σύνολο της παραγωγής της, όσον αφορά τα δημητριακά (7%) και τα φρέσκα φρούτα (19%), ενώ η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό βοοειδών που εκτρέφονται βιολογικά (27%) σε σχέση με το σύνολο των εκτρεφόμενων βοοειδών στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην ΕΕ σε ποσοστό βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων δημητριακών, με το 5% των δημητριακών (εκτός ρυζιού) να παράγεται βιολογικά.

Οι χώρες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό οργανικά καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με τη συνολική τους έκταση είναι η Αυστρία, η Εσθονία και η Σουηδία. Και στις τρεις αυτές χώρες το ποσοστό των οργανικά καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι περίπου στο 20%. Η Τσεχία, η Ιταλία, η Λετονία, η Φινλανδία, η Δανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ελλάδα είχαν ποσοστό βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων κοντά στο 10% του συνόλου των γεωργικών τους εκτάσεων.

H Λετονία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αμνοεριφίων που εκτρέφονται βιολογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Μάλιστα, το 36,2% των αμνοεριφίων της μεγαλώνει με βάση τις αρχές της βιολογικής κτηνοτροφίας, έχοντας παράλληλα και το δεύτερο, μετά την Ελλάδα, ποσοστό βιολογικά εκτρεφόμενων βοοειδών (25,1% του συνολικού αριθμού ζώων).

Νεότεροι από τους συμβατικούς αγρότες οι αρχηγοί βιοκαλλιεργειών

Οι αρχηγοί των βιολογικών κτημάτων είναι νεότεροι από τους συμβατικούς αγρότες. Επίσης, το ποσοστό των γυναικών βιοκαλλιεργητών είναι μεγαλύτερο από ό,τι το ποσοστό των γυναικών που ασχολούνται με τη συμβατική γεωργία. Το 21% των αρχηγών των βιολογικών εκμεταλλεύσεων είναι κάτω από 40 ετών, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη συμβατική γεωργία είναι 10,5%.

Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες αποτελούν το 46% των συνολικά καλλιεργούμενων βιολογικά εκτάσεων στην ΕΕ, το 42,3% είναι εκτάσεις που καλλιεργούνται βασικά με ζωοτροφές και μόνο το 11,3% είναι μόνιμες καλλιέργειες.

Υπάρχουν πάνω από 4,5 εκατ. βοοειδή στην ΕΕ, που εκτρέφονται βιολογικά, σε σύνολο 77,1 εκατ. Η Ελλάδα, η Λετονία, η Αυστρία και η Σουηδία είχαν το υψηλότερο ποσοστό βιολογικής κτηνοτροφίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό βοοειδών κρεατοπαραγωγής (26,9%) και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (19,7%). Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει μικρό αριθμό βοοειδών συγκριτικά με άλλες χώρες.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα κτήματα κάτω των 200 στρεμμάτων που καλλιεργούνται βιολογικά είναι περισσότερο αποδοτικά με οικονομικούς όρους από ό,τι τα αντίστοιχα συμβατικά. Όμως, η αναλογία αυτή αντιστρέφεται όσο αυξάνεται η έκταση.