Αύξηση των σπόρων στο εξαπλάσιο για την επίτευξη των στόχων βιολογικής παραγωγής που προβλέπει η νέα ΚΑΠ

Οι βιολογικοί σπόροι θα πρέπει να επιτύχουν εξαπλάσια αύξηση τα επόμενα δέκα χρόνια, ώστε να υλοποιηθεί ο ευρωπαϊκός στόχος πλήρους χρήσης τους στη βιολογική γεωργία, αναφέρουν οι ειδικοί στο πλαίσιο συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Πολωνία.

Πρόκειται για το 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολιτικής για τους Βιολογικούς Σπόρους, που έλαβε χώρα στο Πόζναν στις 29 Σεπτεμβρίου και διοργανώθηκε από το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο LiveSeeding και τους Πολωνούς εταίρους του. Το έργο προωθεί την ανάπτυξη βιολογικών σπόρων και την αναπαραγωγή φυτών για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα τοπικά συστήματα τροφίμων.

Οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την πλήρη κατάργηση των παρεκκλίσεων στις χρήσεις της βιολογικής παραγωγής έως το 2035 και τη συγχώνευση της σχετικής νομοθεσίας σε έναν Κανονισμό. Ωστόσο, ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί τη χρήση βιολογικών σπόρων στη βιολογική γεωργία, η έλλειψη διαθεσιμότητάς τους οδηγεί στη συνεχή χρήση παρεκκλίσεων, όπως επισημαίνεται.

«Για να φτάσουμε στο 100% της χρήσης βιολογικών σπόρων στη βιολογική γεωργία, χρειαζόμαστε εξαπλάσια αύξηση της παραγωγής τους τα επόμενα δέκα χρόνια. Μια τέτοια τεράστια άνοδος θα είναι δυνατή μόνο με την ένωση δυνάμεων», λέει η Δρ Monika Messmer, εμπειρογνώμονας αναπαραγωγής φυτών της ελβετικής FiBL.

Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο νομοθεσίας

Τα μέλη της Κοινοπραξίας LiveSeeding χαιρετίζουν το προσχέδιο νομοθεσίας, καθώς:

✱ Προβλέπει δοκιμές τέτοιων ποικιλιών υπό βιολογικές συνθήκες σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και περιθώρια ευελιξίας για την καταχώρισή τους.

✱ Θέτει έναν ευρύτερο ορισμό των νέων και παραδοσιακών ποικιλιών διατήρησης, που θα επιτρέψει μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα στα αγροκτήματα.

✱ Επιτρέπει την ανταλλαγή σπόρων μεταξύ των αγροτών.

✱ Επιτρέπει την εμπορευματοποίηση ετερογενούς υλικού με απλή ειδοποίηση.

Από την άλλη, εκφράζουν την ανησυχία τους για τυχόν επιβράδυνση της πρόσβασης στην αγορά βιολογικών σπόρων από την εισαγωγή δοκιμών VSCU (Αξία για Βιώσιμη Καλλιέργεια και Χρήση) στα φρούτα και στα λαχανικά. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος, περαιτέρω καθυστερήσεις στην καταχώριση και βραδύτερη απορρόφηση των βιολογικών σπόρων.

Επιπλέον, παρά τη ρητή απαγόρευση χρήσης Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών (NGT) από τη βιολογική παραγωγή, η πρόταση της Κομισιόν δεν παρέχει σαφή βάση για την προστασία της παραγωγής μη γενετικά τροποποιημένων και βιολογικών με συνυπάρχοντα μέτρα, ούτε για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής κινδύνων και βαρών.

«Η πρόταση της Επιτροπής για την απελευθέρωση των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών (NGT) δεν υποστηρίζει μια βασισμένη σε στοιχεία και συστηματική προσέγγιση στη γεωργία και στην καινοτομία», υποστήριξε ο Eric Gall, αναπληρωτής διευθυντής της IFOAM Organics Europe.

Ο ίδιος επανέλαβε τη θέση της οργάνωσης ότι αυτό αποσπά την προσοχή από τις αγροοικολογικές λύσεις που απαιτούνται για να οδηγηθεί η γεωργία προς τη βιωσιμότητα, παροτρύνοντας παράλληλα τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο να διατηρήσουν την ιχνηλασιμότητα των NGT σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.