Με βιολογικά και βιωσιμότητα σε πρώτο πλάνο τα φετινά προγράμματα προώθησης της Κομισιόν

Εστιάζοντας σε βιολογικά και βιώσιμα προϊόντα, συνολικά 185 εκατ. ευρώ πρόκειται να διαθέσει φέτος σε προγράμματα προώθησης η Κομισιόν. Η πρωτοβουλία αυτήν τη χρονιά θα στοχεύει στην προώθηση μεθόδων που σχετίζονται περισσότερο με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, διευκρινίζει, δίνοντας προβάδισμα στην προώθηση βιολογικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών, καθώς και της βιώσιμης γεωργίας.

Από το συνολικό ποσό, τα 176,4 εκατ. πρόκειται να διατεθούν για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης, τα οποία και θα επιλεγούν μετά την πρόσκληση συμμετοχής που απηύθυνε η Επιτροπή, και τα υπόλοιπα για τη στήριξη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στο πεδίο. Πρωτοβουλίες, όπως η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Βιολογικών και η Πρωτοβουλία Πολιτών για το Τέλος της Κλωβοστοιχίας, μπαίνουν στο προσκήνιο από τις Βρυξέλλες, που υπογραμμίζουν ότι οι εκστρατείες θα πρέπει να τονίζουν τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και την ποικιλία και πτυχές της παράδοσης της ευρωπαϊκής αγροδιατροφής.

Μάλιστα, οι στόχοι για το εξωτερικό φέτος είναι αγορές με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης (όπως Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Καναδάς), με εκστρατείες που αναλαμβάνουν την αύξηση της κατανάλωσης και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων αγροδιατροφής.

Συμμετοχές έως τις 21 Απριλίου

Στο κάλεσμα της Επιτροπής μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλουν προτάσεις, έως τις 21 Απριλίου του 2022, εμπορικοί οργανισμοί, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αγροδιατροφής για την ανάληψη δραστηριοτήτων προώθησης, ενώ τα πρότζεκτ θα αξιολογηθούν ως προς τη βιωσιμότητα παραγωγής, τα κριτήρια κατανάλωσης σε συνδυασμό με τα ζητούμενα για το κλίμα, το περιβάλλον και την ευζωία που θέτει η ΚΑΠ και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Η Κομισιόν θα αξιολογήσει τις προτάσεις και οι δικαιούχοι θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο, ενώ η Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Υπηρεσία Έρευνας (REA) θα παρέχει χρήσιμα εργαλεία στους αιτούντες, διοργανώνοντας μάλιστα και διήμερο πληροφόρησης στις 1 και 2 Φεβρουαρίου.