Βιολογική και αγρο-οικολογική γεωργία συστήνουν οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες για μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια

Από τις καλύτερες λύσεις φαίνεται ότι είναι η βιολογική και αγρο-οικολογική μέθοδος στη γεωργία αν θέλει η Γηραιά Ήπειρος να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα επισιτιστική ασφάλεια, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Πρόκειται για πρόταση που περιλαμβάνεται στη νέα σύνοψη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Έρευνα & Καινοτομία στα Βιολογικά και την Αγροοικολογία (TP Organics), η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεμιναρίου εμπειρογνωμόνων για τη «Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας».

Παρά το γεγονός ότι παράγονται αρκετά τρόφιμα παγκοσμίως, η επισιτιστική ασφάλεια μπορεί να απειληθεί από ορισμένες εντατικές γεωργικές πρακτικές, άνιση κατανομή τροφίμων και ανισότητα εισοδήματος, σε συνδυασμό με πληθωρισμό, αύξηση του κόστους τροφίμων και ενέργειας, όπως επισημαίνουν, με τον πόλεμο της Ουκρανίας να έχει φέρει εντονότερα στο προσκήνιο το ζήτημα.

Οι πέντε κύριες συστάσεις για την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ είναι οι εξής:

✱ Να τεθεί σε εφαρμογή ένας ισχυρός νόμος για τη «Βιώσιμη Χρήση Φυτοφαρμάκων» (SUR), νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης και για την Παρακολούθηση του Εδάφους.

✱ Να αυξηθεί η υποστήριξη για τα βιολογικά, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 25% των βιολογικών εκτάσεων στην Ευρώπη.

✱ Να μειωθεί η σπατάλη και η απώλεια τροφίμων.

✱ Η κατανάλωση ζωικών προϊόντων να ακολουθήσει τη λογική «καταναλώστε λιγότερα και καλύτερα».

✱ Να συμπεριληφθεί η βιωσιμότητα και η αντιπροσώπευση στον ορισμό της επισιτιστικής ασφάλειας, με εμπλοκή όλων των φορέων και εφαρμογή πραγματικής λογιστικής κόστους.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη μετάβαση στην αγροοικολογία και να αναπτύξουν περαιτέρω τη βιολογική γεωργία αντί να ευνοήσουν τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων με οποιοδήποτε κόστος.

Η βιολογική γεωργία εξισορροπεί τις αποδόσεις απέναντι στην προστασία του κλίματος και στη βιοποικιλότητα, άρα αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, υπογραμμίζουν οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες.