Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Πατρών: Διερεύνηση και επιστημονική τεκμηρίωση του φυσικού πλούτου της Ελλάδας

Η ιστορία της βοτανικής επιστήμης και ο πλούτος της ελληνικής χλωρίδας «ζωντανεύουν» στο Βοτανικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών, του οποίου η επιστημονική και πολιτισμική αξία είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή συνδέεται με το μοναδικό απόθεμα βιοποικιλότητας και γενετικών πόρων που υπάρχουν στη χώρα.

Στις συλλογές του Μουσείου (Herbarium) περιλαμβάνονται περισσότερα από 100.000 αποξηραμένα φυτικά δείγματα (από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα), που αντιπροσωπεύουν το 88% των οικογενειών και το 84% των γενών της ελληνικής χλωρίδας. Τα δείγματα αυτά προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και έχουν συλλεχθεί, στο μεγαλύτερο μέρος τους, από μέλη που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στο Εργαστήριο Βοτανικής στα 47 χρόνια λειτουργίας του, αλλά και με τη συμβολή πολυάριθμων ερευνητών από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τους οποίους έχουν αναπτυχθεί ερευνητικές συνεργασίες.

Στεγάζεται στο κτήριο Βιολογίας-Μαθηματικών της Πανεπιστημιούπολης, στο Ρίο Πατρών. Ιδρύθηκε το 1973, όμως τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιοργάνωσή του, με την ψηφιοποίηση του αποξηραμένου υλικού, την ενδυνάμωση και διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών με μεγάλα βοτανικά μουσεία της Ευρώπης, αλλά και τη συνέχιση συμμετοχής με νέα πλέον δυναμική σε διοργανώσεις που δίνουν την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό να πληροφορηθεί για τον πλούτο της ελληνικής χλωρίδας.

Το Μουσείο είναι επισκέψιμο και ανοιχτό στο κοινό, στους φοιτητές και στα σχολεία με δυνατότητα ξεναγήσεων και φιλοξενίας επιστημονικών δράσεων σχετικών με την επιστήμη των φυτών και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα, μετά τη διασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων.

Μάλιστα, από τον Δεκέμβριο του 2018 εγκαινιάστηκε και λειτουργεί η μόνιμη θεματική έκθεση με τίτλο «Ελληνική χλωρίδα: Ένα μοναδικό φυσικό κεφάλαιο». Επιπλέον, διεξάγονται και ανοιχτά μαθήματα βοτανικής.