Βραδυφλεγείς βόμβες τα ακαθάριστα οικόπεδα – Απαγορεύσεις φέρνει η νέα αντιπυρική περίοδος

Ξεκινά την 1η Μαΐου η νέα αντιπυρική περίοδος, η οποία θα ολοκληρωθεί την 31η Οκτωβρίου, με την προσοχή των δήμων να είναι στραμμένη στους πολίτες που διαθέτουν ακαθάριστα οικόπεδα και αποτελούν «βραδυφλεγείς βόμβες». Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι δήμοι που έχουν επισημάνει τη βούλησή τους να επιβάλουν πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Μεταξύ αυτών και ο Δήμος Αιγιαλείας, ο οποίος υπενθυμίζει την υποχρέωση των πολιτών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Θα πρέπει να προβούν στην αποψίλωση και στην απομάκρυνση των ξερών χόρτων, αλλά και στην αφαίρεση τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων.

Καύση σιτοκαλαμιών

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι και οι αγρότες, καθώς απαγορεύεται η καύση σε αγροτικές εκτάσεις. Η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει εξασφαλιστεί, από τη μεριά του ενδιαφερόμενου, ειδική άδεια καύσης, από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, στην οποία παρέχονται επαρκείς διευκρινίσεις για τους λόγους αναγκαιότητας της καύσης, με σκοπό να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρασφάλειας.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας σε δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε βραχώδεις εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και λόφους.