Οι Copa-Cogeca προτείνουν «όπλα στην ευρωπαϊκή φαρέτρα» για την καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα

Σε 30 δισ. ευρώ ανέρχεται το ετήσιο κόστος των παράνομων δραστηριοτήτων της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων

Ενας νομικός ορισμός του σε τι συνίσταται η απάτη στα τρόφιμα θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή οποιασδήποτε προσπάθειας καταστολής των παράνομων δραστηριοτήτων, αλλά και της ανάπτυξης εναρμονισμένου πλαισίου προσέγγισης, αναφέρουν οι Copa-Cogeca σε πρόσφατο έγγραφό τους.

«Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ οι έννοιες της “απάτης και της εγκληματικότητας στον τομέα των τροφίμων”, προκειμένου να αποφευχθεί η συνεχής αντιγραφή ποιοτικών προϊόντων της ΕΕ», που προκαλεί σήμερα σημαντικές οικονομικές απώλειες στους Ευρωπαίους αγρότες και στους συνεταιρισμούς τους, επισημαίνουν οι Copa-Cogeca, που ζητούν τέτοια φαινόμενα να θεωρηθούν προτεραιότητα στη χάραξη πολιτικής.

Υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να γίνει ακόμη περισσότερο παγκόσμια ηγέτιδα στην καταπολέμηση της απάτης κατά μήκος της αλυσίδας, επιτυγχάνοντας διεθνή εναρμόνιση και παγκόσμια συνεργασία διασφαλίζοντας την προστασία της ευρωπαϊκής αγροδιατροφής.

Μεγαλύτερα θύματα αγρότες και συνεταιρισμοί

Σύμφωνα με την ειδική ευρωπαϊκή ετήσια έκθεση, το κόστος της απάτης για την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων ανέρχεται στα 30 δισ. ευρώ ετησίως, με τις περισσότερες οικονομικές απώλειες και την έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού να εντοπίζονται στους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα. Κι αυτό διότι εννέα στις δέκα κορυφαίες κατηγορίες προϊόντων τροφίμων και ποτών, που επηρεάζονται περισσότερο, παράγονται από αγρότες και συνεταιρισμούς. «Η απάτη στα τρόφιμα δείχνει να αυξάνεται» υποστηρίζουν οι φορείς, γεγονός που αναδεικνύει διαρθρωτική αδυναμία στην τροφική αλυσίδα.

Εντοπίζουν μάλιστα ότι ο ιδιωτικός τομέας προχωρά περισσότερο από το δημόσιο νομικό πλαίσιο σχετικά με την απάτη, αυξάνοντας την επιβάρυνση στον πρωτογενή τομέα και προτείνουν ένα συνεκτικό, προσαρμοσμένο και εναρμονισμένο πλαίσιο στήριξης αγροτών και συνεταιρισμών στην αντιμετώπιση δόλιων δραστηριοτήτων, χωρίς να επηρεάζεται η οικονομική και κοινωνική τους επιβίωση.

Εναρμονισμένη εφαρμογή του κανονισμού στην επικράτεια και ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποίησης

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» η Κομισιόν πρέπει να εγγυηθεί την εναρμονισμένη, αλλά και καλά εφαρμοσμένη επιβολή του νέου κανονισμού επίσημων ελέγχων, διασφαλίζοντας ίδια συχνότητα και ποιότητα στην ευρωπαϊκή επικράτεια, υποστηρίζουν, τονίζοντας την κομβική σημασία που έχουν η αποτελεσματικότητα και η αμεροληψία των ελέγχων για αγρότες και συνεταιρισμούς. «Είναι απαραίτητο να οικοδομήσουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποίησης οποιασδήποτε αναφοράς απάτης σε τρόφιμα με υποχρεωτικό και όχι εθελοντικό χαρακτήρα», προσθέτουν.

Αναγνωρίζοντας τον διαχωρισμό μεταξύ αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων ως μία ισχυρή βάση για την ανεξάρτητη επιστημονική χάραξη πολιτικής, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις υποστηρίζουν πλήρως την αρχή των επίσημων ελέγχων βάσει κινδύνου που στηρίζεται μάλιστα σε επιστημονικά στοιχεία. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι μικρότερες τροφικές αλυσίδες όπου εμπλέκονται μόνο Ευρωπαίοι είναι πιο ανθεκτικές σε τέτοια φαινόμενα, σε θέματα ασφαλείας, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, αλλά και ξαφνικές διαταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο (όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας), καλώντας τα ευρωπαϊκά όργανα να αναγνωρίσουν την αξία τους, καθώς και των «ευρωπαϊκών συμφωνιών για την τροφική αλυσίδα».

Έρευνα, καινοτομία και πληροφόρηση των καταναλωτών

Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία, συνιστούν την περαιτέρω χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, προκειμένου να διατηρηθεί η ενημέρωση για την καταπολέμηση και να διευκολυνθούν οι εναρμονισμένοι επίσημοι έλεγχοι στα κράτη.

Κομβικής σημασίας κρίνουν, επίσης, την πληροφόρηση των καταναλωτών, την ενημέρωσή τους για το πού μπορούν να καταγγείλουν τυχόν ύποπτα κρούσματα, ενώ ενδείξεις προέλευσης και συστήματα ιχνηλασιμότητας μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση, καθιστώντας πληροφορημένους συμμάχους τους καταναλωτές.