Δεν είναι επαγγελματίες αγρότες όσοι έχουν 1.225 ώρες σε εξωγεωργική απασχόληση

Ενίσχυση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ σε 13 Περιφέρειες για τη διαχείριση Προγραμμάτων
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σε τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ορίζονται εκ νέου οι χρόνοι ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση. Σύμφωνα με την απόφαση «τα πρόσωπα που έχουν μη μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, που συμπληρώνουν πάνω από 1.225 ώρες απασχόλησης ετησίως στη δραστηριότητά τους αυτή, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες».

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι για τη μέτρηση της εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), η οποία ορίζεται ως η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους του τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών.

-Διαφήμιση-

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 1.750 ώρες ετησίως. Τα πρόσωπα που έχουν μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση (πάνω από 1.750 ώρες ετησίως), εξαρτημένη ή μη, δεν μπορούν, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος, να θεωρηθούν ότι προσφέρουν εργασία στη γεωργική τους εκμετάλλευση. Τα πρόσωπα που έχουν μη μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, που συμπληρώνουν πάνω από 1.225 ώρες απασχόλησης ετησίως στη δραστηριότητά τους αυτή, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες, δεδομένου ότι πάνω από το 70% του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης τους είναι εξωαγροτικό».

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής: «Στην περίπτωση που έχουμε απασχόληση και εκτός της αγροτικής, τότε υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης εκτός αγροτικής εκμετάλλευσης (ΕΧΑΕΑΕ), ο οποίος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 1.225 ώρες (ισούται με το 70% του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) έτσι ώστε το σύνολο (ΕΧΑΑΕ) και (ΕΧΑΕΑΕ) να μην υπερβαίνει τις 1.750 ώρες. Το άθροισμα αυτό αποτελεί τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης (ΕΣΧΑ), επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό της αγροτικής δραστηριότητας».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τους πίνακες ανά καλλιέργεια

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki