Στη δεύτερη φάση οι ψεκασμοί για τον δάκο – προβλήματα από την ξηρασία

Ξεκίνησε η δεύτερη φάση καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς σε διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας. Η εφαρμογή κρίνεται απαραίτητη λόγω της εμφάνισης της δεύτερης γενιάς του εντόμου. Όπως μας εξηγεί ο Γιάννης Καζάνας, γεωπόνος από την περιοχή της Λοκρίδας, «υπάρχουν δείγματα παρουσίας του εντόμου σε διάφορες εστίες και ειδικά σε περιοχές με περισσότερη υγρασία. Ιδιαίτερη προτίμηση αυτή την εποχή έχει ο δάκος στην ποικιλία Άμφισσας λόγω του μεγέθους της.

Οι παραγωγοί αυτής της ποικιλίας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από την παρουσία του εντόμου. Σε ελαιοκτήματα που βρίσκονται σε εστίες αυτού του είδους θα πρέπει να γίνουν ψεκασμοί κάλυψης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί».

Γενικά, η εικόνα που παρουσιάζει αυτή την εποχή η ελαιοκαλλιέργεια στη Φθιώτιδα είναι αρκετά καλή. Πρόβλημα, όμως, δημιουργείται στις ξερικές περιοχές όπου οι καρποί της ελιάς αρχίζουν να δείχνουν τα πρώτα συμπτώματα από την έλλειψη του νερού. Την αναγκαιότητα της άρδευσης επισημαίνει ο κ. Καζάνας για την προστασία της ελιάς από το κυκλοκόνιο και το γλοιοσπόριο.