Διαδικτυακό συνέδριο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ευζωίας στη βιολογική πτηνοτροφία και κτηνοτροφία

Στο νέο διαδικτυακό συνέδριο για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ευζωίας στη βιολογική πτηνοτροφία και χοιροτροφία καλεί η IFOAM Organics Europe, καθώς άνοιξαν οι εγγραφές για τη διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί με τη νέα χρονιά, στις 25 και 26 Ιανουαρίου.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο OK NET ecofeed αποτελεί ένα πρότζεκτ που στοχεύει στη στήριξη των εκτροφέων πουλερικών και χοίρων, ώστε να επιτύχουν τον στόχο της 100% βιολογικής παραγωγής και τοπικής εκτροφής. Πρότζεκτ που ξεκίνησε υπό τον συντονισμό της IFOAM Europe και αποτελείται από έντεκα εταίρους και οκτώ συνδεδεμένους φορείς από έντεκα χώρες, με στόχο τη δημιουργία δικτύου καινοτόμων ομάδων, που θα ανταλλάσσουν και θα συνδιαμορφώνουν τη γνώση, αναπτύσσοντας εργαλεία στα μέτρα των παραγωγών και με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το OK NET ecofeed, σε αυτήν τη διαδικτυακή διήμερη διοργάνωση, θα ενώσει τις δυνάμεις του με ένα άλλο πρότζεκτ, αυτό του PPILOW, για την προώθηση της ευζωίας σε βιολογικά και χαμηλών εισροών παραγωγικά συστήματα εκτροφής πουλερικών και χοίρων, αλλά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Freebirds και POWER της Core Organics για βέλτιστες πρακτικές στη βιολογική πτηνοτροφία και χοιροτροφία, πραγματοποιώντας ένα από κοινού συνέδριο, όπου θα αναλυθεί η μετάβαση σε πιο παραγωγικά βιολογικά συστήματα.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην εμβάθυνση και εδραίωση της σημασίας των βιολογικών στις πρακτικές της βιώσιμης εκτροφής και της ορθής μεταχείρισης των ζώων, ενώ στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των γεωργικών και κτηνοτροφικών ενώσεων, των μεταποιητών, των εταιρειών ζωοτροφών και των λιανοπωλητών.