Στη διάθεση βιώσιμης βιολογικής πατάτας δεσμεύεται το βρετανικό λιανεμπόριο

Πρωτοβουλία ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας για τις βιολογικές πατάτες λαμβάνουν Βρετανοί λιανοπωλητές, υποσχόμενοι τη διάθεση προϊόντος που έχει καλλιεργηθεί αντιστοίχως αντί της πώλησης πιο γνωστών ποικιλιών.

Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε στις 13 Οκτώβρη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Organic Matters Horticulture της Συμμαχίας Βιοκαλλιεργητών (Organic Grower’s Alliance), με επιχειρήσεις όπως οι Waitrose, Riveford, Abel and Cole, Agrico, Sarpo, Skea Organics, RBOrganic και Produce World να υπογράφουν την «υπόσχεση» UK Robust Potato Pledge 2021, μία συμφωνία δέσμευσης που ξεκίνησε για να συμβάλει στη μετάβαση του τομέα βιολογικής πατάτας σε 100% πιο εύρωστα είδη την επόμενη πενταετία.

Η συμφωνία βασίζεται στην έρευνα του Organic-PLUS ενός ευρωπαϊκού έργου που στοχεύει στη μείωση της χρήσης αμφιλεγόμενων εισροών στη βιολογική και συμβατική γεωργία. Φορείς, όπως οι Organic Grower’s Alliance, English Organic Forum, Organic Research Center και Biodynamic Association έχουν δεσμευθεί να την υποστηρίξουν, αναφέρεται στον διεθνή Τύπο.

Μέσω της πρωτοβουλίας, μια σειρά από λιανοπωλητές δεσμεύονται για πώληση από το 2026 μόνο «εύρωστης» βιολογικής πατάτας χωρίς τη χρήση μυκητοκτόνων που βασίζονται στον χαλκό, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά του όψιμου περονόσπορου (late blight Phytophthora).

Πρόκειται για μία ασθένεια, η οποία μπορεί γρήγορα να καταστρέψει ολόκληρες καλλιέργειες, ενώ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για τους βιοκαλλιεργητές που δεν χρησιμοποιούν χημικά σκευάσματα, αναφέρει το foodnavigator. Αντίθετα, μία τέτοια κίνηση επιτρέπεται χάρη σε καινοτόμα προγράμματα πολλαπλασιαστικού υλικού, που έχουν αναπτύξει ανθεκτικές ποικιλίες και καλύπτουν τις καταναλωτικές απαιτήσεις.

Πάντως, για το ολλανδικό παράδειγμα που προηγήθηκε ήδη διατίθενται 22 «εύρωστες» βιολογικές ποικιλίες στην αγορά, από μόλις 3 το 2017, με έναν αριθμό λιανοπωλητών να δεσμεύεται στην πώληση ανθεκτικής στον περονόσπορο πατάτας.

Για την παρακολούθηση της προόδου, αλλά και των ποσοστών ανθεκτικών ποικιλιών που καλλιεργούνται και διατίθενται στη λιανική θα βοηθήσει το Κέντρο Αγροοικολογίας Νερού και Ανθεκτικότητας του Πανεπιστημίου του Coventry (CAWR).

Στο πλαίσιο του προγράμματος FOOdIVERSE, που χρηματοδοτείται από το αρμόδιο βρετανικό υπουργείο (Defra), το CAWR δημιούργησε επίσης μια ερευνητική ομάδα «Living Lab» για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του το πρώτο έτος, σύμφωνα με το potato news today.

Το γεγονός αυτό θα φέρει κοντά ενδιαφερόμενους όλων των αλυσίδων εφοδιασμού βιολογικής και μη βιολογικής πατάτας, ώστε να μοιραστούν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές που επηρεάζουν την απορρόφηση ανθεκτικών ποικιλιών.