-Διαφήμιση-
gaia-sense
-Πώς αποτυπώνονται στο Ε3 οι αφορολόγητες επιδοτήσεις;

Το νέο Ε3 σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, κάτι που σε απλά λόγια σημαίνει ότι όποιος τηρεί βιβλία, πρέπει να συμβαδίζει με αυτά. Ένας αγρότης του κανονικού καθεστώτος τηρεί απλογραφικά βιβλία, επομένως όλα του τα έσοδα πρέπει να αποτυπώνονται σε αυτά. Συνεπώς, οι αφορολόγητες επιδοτήσεις που δύναται να καλύπτουν τεκμήρια και μπαίνουν στον κωδικό του Ε1 659/660 (αθροιζόμενα ως 12.000 ευρώ) πρέπει να εγγραφούν στα βιβλία και στο τέλος να αφαιρεθούν ως αφορολόγητα στον πίνακα ΣΤ του Ε3.

Για παράδειγμα, κάποιος που έλαβε επιδοτήσεις: Βασική 600 ευρώ, πρασίνισμα 200 ευρώ και συνδεδεμένες 150 ευρώ, θα ενημερωθούν αντίστοιχα οι κωδικοί του Ε3 ως εξής: Κωδικός 362 «Λοιπά συνήθη έσοδα αγροτικής δραστηριότητας» με ποσό 950 ευρώ και τα 350 εξ αυτών θα συμπληρωθούν και στον κωδικό 344. Ναι μεν θα μείνουν ως αφορολόγητες, αλλά στα βιβλία θα είναι –και πρέπει να είναι– αποτυπωμένες.

-Δεν ειμαι ενταγμένος ούτε στο ειδικό, ούτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ παρ’ όλα αυτά ο 037/038 είναι κλικαρισμένος. Πρέπει κάπου να απευθυνθώ;
-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δεν είναι αυτός που έχει ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς, ασχέτως αν έχει την υποχρέωση. Την βεβαίωση του κατά κύριο επάγγελμα τη στέλνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως επίσης υπάρχουν και αγρότες του ειδικού, για τους οποίους δεν είναι τσεκαρισμένος ο κωδικός 037/038, γιατί δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (δεν έχουν το 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα). Αξίζει να σημειωθεί, εδώ, ότι στις 8 Ιουνίου, το ΥΠΑΑΤ απέστειλε νέο, ενημερωμένο αρχείο με τους εν λόγω κωδικούς στην ΑΑΔΕ.

-Είμαι παραγωγός και κατέχω το 37,5% αγροτεμαχίου, ενώ το υπόλοιπο ανήκει κατά 37,5% στην αδερφή μου και κατά 25% στη μητέρα μου. Πρέπει να κάνω συμφωνητικό για το υπόλοιπο 62,5%, προκειμένου να δηλώσω το αγροτεμάχιο στη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης;

Ναι. Τα ποσοστά που αναλογούν στη μητέρα και την αδερφή αντίστοιχα πρέπει να αποτυπωθούν σε ιδιωτικά συμφωνητικά.

Διαβάστε σχετικα: Απαντήσεις σε 20 κρίσιμα ερωτήματα αγροτών & λογιστών για τη συμπλήρωση των εντύπων E1 και Ε3

-Σε ποιον κωδικό (E1 ή Ε3) μπαίνει το κέρδος/ζημιά από την πώληση αγροτικού αυτοκινήτου;

Μεγάλος λόγος γίνεται εν μέσω αλλαγής εντύπων για το πώς θα καταχωρηθεί το κέρδος ή η ζημιά από πώληση αγροτικού αυτοκινήτου. Το εισόδημα από πώληση αγροτικού αυτοκινήτου θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται χωρίς έκπτωση φόρου. Καταχωρείται στα «Λοιπά έσοδα εμπορικής δραστηριότητας», αν υπάρχουν αποσβέσεις καταχωρούνται στον αντίστοιχο κωδικό και το κέρδος ή η ζημιά συμπληρώνεται στον πίνακα ΣΤ, για να υπολογιστούν τα καθαρά αποτελέσματα.

-Πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά το εισόδημα των ρητινοεργατών; Πρόκειται για εισόδημα από μισθωτή εργασία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα; Πώς ασφαλίζονται οι συγκεκριμένοι εργάτες;

Για τους ρητινοσυλλέκτες ισχύει η εγκύκλιος 31/1967,133/1984 ΙΚΑ. Ειδικότερα, στην ασφάλιση του ΙΚΑ, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζονται 35 ημέρες εργασίας για κάθε 1.000 κιλά ρητίνης που παραδίδουν στους εμπόρους, ιδιώτες ή βιομηχανίες. Εργάζονται αυτοτελώς, ατομικώς ή μέσω συνεταιρισμού και ασφαλίζονται από το 1966 στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) και στο ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών). Η φορολόγηση των εργατών ρητίνης γίνεται με την κλίμακα των μισθωτών (κωδικός 311 του Ε1).

-Μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας που λαμβάνει επιδοτήσεις πρέπει να κάνει κάτι με το μητρώο της ΔΟΥ (ένταξη σε κάποιο καθεστώς);

Φυσικά. Πρέπει να προβεί σε ένταξη στο ειδικό καθεστώς, αν οι επιδοτήσεις αυτές είναι κάτω από 5.000 ευρ,ώ ή στο κανονικό καθεστώς, αν ξεπερνούν το ποσό αυτό.

-Είμαι συνταξιούχος και ενεργός αγρότης. Είχα και τις δύο αυτές ιδιότητες πριν τον Νόμο Κατρούγκαλου. Το γεγονός ότι πριν το 2017 δεν ήμουν ενταγμένος σε κάποιο καθεστώς μπορεί βάλει σε κίνδυνο (περικοπή) την σύνταξή μου;

Η υποχρέωση για ένταξη σε καθεστώς ήρθε με την ΠΟΛ 1201/2016. Ο Νόμος Κατρούγκαλου φέρνει περικοπή σε όσους συνταξιούχους αποκτούν αγροτικά εισοδήματα μετά από την έναρξη ισχύος του. Αγροτικά εισοδήματα χωρίς υποχρέωση ένταξης σε καθεστώς είχαν χιλιάδες συνταξιούχοι πριν την ΠΟΛ 1201 και μέχρι 31/12/2024 δεν κινδυνεύουν με περικοπή της σύνταξής τους.

-Έχω πάρει την κάρτα αγρότη από κάποια τράπεζα. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό φορολογικά;

Η κάρτα αγρότη είναι μια μορφή δανεισμού από την τράπεζα. Ο φορολογούμενος αγρότης πρέπει να πάει στην τράπεζα να πάρει τη βεβαίωση για το καλλιεργητικό αυτό δάνειο μέσω κάρτας, γιατί πρέπει να σβηστούν οι κωδικοί 727/728 που ενημερώνονται αυτόματα και να καταχωρηθούν μόνο οι τόκοι.

-Φορολογούμενος είχε το 2016 ζημιά από αγροτική επιχειριματική δραστηριότητα, αλλά είχε και άλλα εισοδήματα από μισθούς και ενοίκια στο Ε1. Συμψηφίζεται η ζημιά με αυτά; Έχουμε δικαίωμα μεταφοράς της στο 2017;

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ο συμψηφισμός των ζημιών γίνεται μόνο με μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με άλλα εισοδήματα του φυσικού προσώπου, όπως μισθούς και συντάξεις, ενοίκια ακινήτων κ.λπ. του ίδιου φορολογικού έτους (ΠΟΛ 1088/2016).

agrotis-ypaithro

-Είμαι αγρότης ειδικού καθεστώτος και παράγω τσίπουρο. Τι στοιχεία πρέπει να εκδόσω; Χρειάζεται να προμηθευτώ Ταμειακή Μηχανή (ΦΗΜ);

Σύμφωνα με τη νέα ΠΟΛ 1101/2018, για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή σε ιδιώτες, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης υποχρεωτικά με τη χρήση ΦΗΜ. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος: «Ειδικά για τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, τα σχετικά στοιχεία λιανικής πώλησης δύναται να εκδίδονται χωρίς τη χρήση ΦΗΜ». Οπότε, ως αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούστε στη χρήση Ταμειακής Μηχανής. Eπιπλέον, σύμφωνα με όσα προβλέπονται απ τον ΚΦΑΣ, ο αγρότης του ειδικού δεν εκδίδει παραστατικά. Μόνο το Ειδικό Στοιχείο μεταξύ αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Ισχύει, όμως, η έκδοση τιμολογίου αγοράς από τον αγοραστή και, αν είναι λιανική πώληση, απαιτείτη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης από τον αγρότη.

-Δεν λαμβάνω επιδοτήσεις, δεν πραγματοποιώ πωλήσεις, ούτε έχω αγροτικό αυτοκίνητο, ενώ το δικαίωμα του ελαιολάδου (καθώς έχω ένα αγροτεμάχιο με ελιές) το πληρώνω με μετρητά. Πρέπει να κάνω Ε3;

Η απάντηση είναι όχι. Δεν συντρέχει καμία απ’ τις προϋποθέσεις ένταξης σε καθεστώς ΦΠΑ.

-Είμαι μελισσοκόμος (αγρότης ειδικού) και έχω και παράλληλη εργασία ως μισθωτός. Πότε θα πρέπει να κάνω εγγραφή στον ΟΓΑ; Αν έχω πάνω από 15 μελίσσια, χρειάζεται να κάνω μετάταξη στο κανονικό καθεστώς;

Ο ν.4387/2016 αναφέρει, περί παράλληλης εργασίας, ότι υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές όταν ξεπερνάει το ποσό 4.923 ευρώ ετησίως. Επίσης, οι μετατάξεις δεν αφορούν την ποσότητα του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου, αλλά τα ακαθάριστα έσοδα.

-Δεν πραγματοποίησα πωλήσεις το 2017, ωστόσο κατά την υποβολή του Ε1 το σύστημα δεν δέχεται μηδενικά ακαθάριστα έσοδα. Τι πρέπει να κάνω;

Είναι καθαρά θέμα εκκαθάρισης. Μια λύση που υπάρχει από παλιά είναι να εγγραφεί 0,01 ευρώ στα ακαθάριστα έσοδα και αφαιρετικά 0,01 ευρώ ως ζημιά δραστηριότητας.

-Είμαι κτηνοτρόφος και θέλω να πουλήσω γιαούρτι που παράγω από το γάλα των ζώων μου. Χρειάζεται κάποια άδεια; Εφόσον το κάνω, θα θεωρούμαι αγρότης ή έμπορος;

Αυτό που θέλετε να κάνετε ονομάζεται οικοτεχνία. Και το εισόδημα από οικοτεχνία είναι αγροτικό εισόδημα και όχι εμπορικό (ΠΟΛ 1068/2018). Αρκεί για τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 3724/162303/22.12.14 (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014), δηλαδή: Εγγραφή στο μητρώο ΚΗΜΟ και μετά κατάθεση δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Και, φυσικά, πρέπει να έχει γίνει εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να έχει υποβληθεί Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης, για να προχωρήσει η διαδικασία. Επιτρέπεται η χρήση έως 300 κιλών γάλακτος ημερησίως για μεταποίηση. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η δραστηριότητα θεωρείται εμπορική και απαιτείται άλλη άδεια.

Διαβάστε σχετικα: Απαντήσεις σε 20 κρίσιμα ερωτήματα αγροτών & λογιστών για τη συμπλήρωση των εντύπων E1 και Ε3

– Έχω βεβαίωση ΕΛΓΑ ότι μέσα στο 2017 έλαβα 300 ευρώ αγροτική αποζημίωση για καταστροφή παραγωγής από καιρικές συνθήκες. Πώς το αντιμετωπίζω φορολογικά;

Οι αγροτικές αποζημιώσεις μπαίνουν στο Ε3 στην πρώτη σελίδα στον κωδικό 070, συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, όπως συμβαίνει με τους άλλους κωδικούς, εκτός των επενδυτικών ενισχύσεων. Να σημειωθεί ότι οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070) δεν λαμβάνονται υπόψη για το όριο των 5.000 ευρώ για μετάταξη σε καθεστώς.

Είμαι αμπελουργός και μου διεμήνυσαν ότι πρέπει να υποβάλω δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων. Πού πρέπει να απευθυνθώ και τι να κάνω;

Μόνο όσοι είναι κάτοχοι εκμετάλλευσης αμπελιών με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται από 1/9 έως 30/11 να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων. Η δήλωση γίνεται μέσω της σελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης {Καν (ΕΚ) 436/2009}.

– Είμαι μελισσοκόμος ειδικού καθεστώτος και κάνω αγορές για στολή μελισσοκόμου, μάσκες κ.ά. Δικαιούμαι να πάρω επιστροφή ΦΠΑ;

Επιστροφή ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 41, δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού σε ποσοστό 6% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς, με τα οποία έχουν πουλήσει την παραγωγή τους. Τα εν λόγω παραστατικά δεν εκδίδονται απ’ τον ίδιο τον αγρότη, εφόσον δεν είναι υπόχρεος, πέραν του ειδικού δελτίου που εκδίδεται για συναλλαγές μεταξύ αγροτών του ειδικού καθεστώτος. Ο κατ’ αποκοπή συντελεστής δεν αποτελεί ΦΠΑ, αλλά λειτουργεί ως αποζημίωση για την απώλεια του φόρου εισροών πάνω στις αγορές. Δεν αποτελεί αποζημίωση για ολόκληρο τον ΦΠΑ που επιβάλλεται πάνω στις αγορές.

– Φοιτητής που δηλώνει αγροτικό εισόδημα μπορεί να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης;

Οι φοιτητές, καθώς και οι στρατιώτες, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του νόμου 3874/2010, μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή, αν είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, ασχολείται επαγγελματικά τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του, έχει τουλάχιστον 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ.

-Ηλικιωμένη γυναίκα έχει αγροτικό αυτοκίνητο (ΦΙΧ) στο όνομά της χωρίς να είναι ενταγμένη σε κάποιο καθεστώς ΦΠΑ. Ο σύζυγός της είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς χωρίς όμως να έχει πλέον κάποιο αγροτικό εισόδημα από πωλήσεις ή επιδοτήσεις, γι’ αυτό και σκέφτεται να απενταχθεί. Την ίδια στιγμή, όμως, συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αγροτικό αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος το ζευγάρι να χάσει το αυτοκίνητο;

Η γυναίκα, στο όνομα της οποίας είναι το αυτοκίνητο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει είτε να το μεταβιβάσει είτε να καταθέσει πινακίδες είτε να το πουλήσει. Ο σύζυγος, έστω και αν το χρησιμοποιεί, δεν έχει καμία σχέση με το αγροτικό όχημα, εφόσον δεν είναι στο όνομά του. Ο ίδιος, εφόσον δεν έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις και δεν έχει έσοδα από επιδοτήσεις, μπορεί να κάνει κανονικά απένταξη οποτεδήποτε χωρίς πρόστιμο.

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα