Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα ανόργανα λιπάσματα παλαιών προδιαγραφών

Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία, καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα λιπάσματα που θα φέρουν τη σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών», τα οποία παράγονται ή/και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά έως 15.12.2022 το αργότερο. Επίσης, δημοσιεύεται ο κατάλογος των τύπων λιπασμάτων με σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών».

Υπενθυμίζεται ότι την έκδοση της ΚΥΑ είχε ζητήσει επανειλημμένα ο ΣΠΕΛ παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις στο ενδεχόμενο αυτή να μην εκδοθεί, σε ενημερωτική εκδήλωση που παρέθεσε την Πέμπτη 22/9.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την ΚΥΑ