Διπλάσια προσπάθεια θα πρέπει να καταβάλει η ΕΕ για να πιάσει τον στόχο αύξησης των βιολογικών εκτάσεων

Τις ευρωπαϊκές επιδόσεις σχετικά με τον φιλόδοξο στόχο αύξησης των βιολογικών εκτάσεων στο 25% έως το 2030 αξιολόγησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, διαπιστώνοντας μεγάλη απόσταση από το ζητούμενο. Σύμφωνα με την έκθεσή της, θεωρείται «αρκετά απίθανο» ο πολυσυζητημένος αυτός στόχος να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό αύξησης που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα.

Παρότι οι εκτάσεις αυξάνονται σταθερά, φθάνοντας από το 5,9% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων το 2012 στο 9,9% το 2021, ο αυξητικός ρυθμός μεταξύ αυτών των ετών ήταν της τάξεως του 6%, όταν για την επίτευξη του στόχου υπολογίζεται ότι χρειάζεται σχεδόν διπλάσιος, δηλαδή 10,8%, όπως επισημαίνεται.

Φυσικά, κατά την εξεταζόμενη περίοδο εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, παρότι σχεδόν όλα –πλην της Πολωνίας– εμφανίζουν αύξηση των βιολογικών εκτάσεων. Αυστρία, Εσθονία και Σουηδία προπορεύονται, έχοντας τουλάχιστον ένα 20% των εκτάσεων υπό βιολογική διαχείριση, ωστόσο, υπάρχουν έξι χώρες με ποσοστά κάτω του 5%, μεταξύ των οποίων οι Ιρλανδία, Βουλγαρία και Μάλτα.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος του 25% στα βιολογικά παραμένει κομβικό σημείο στην εμβληματική Στρατηγική της ΕΕ «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», ενώ προέρχεται από το Σχέδιο Δράσης για τα Βιολογικά του 2021 της Κομισιόν, στο οποίο προβλεπόταν τόνωση της ζήτησης και της προσφοράς στα βιολογικά προϊόντα, καθώς και κινητοποίηση περισσότερης οικονομικής στήριξης για τη βιολογική γεωργία μέσω της ΚΑΠ. Αρκετές, όμως, από τις ευρωπαϊκές «υποσχέσεις» στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων φαίνεται ότι δεν έχουν υλοποιηθεί, δεδομένης και της απουσίας, μεταξύ άλλων, του νόμου για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων από το πρόγραμμα εργασίας του 2024 της Κομισιόν, όπως επισημαίνει σε σχετικό δημοσίευμά της η EURACTIV.