ΔΟΒ: Μία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία πρέπει να εφαρμοστεί στα διαφορετικά αγροδιατροφικά συστήματα παγκοσμίως

Η εθνική στρατηγική της ΔΟΒ για τη στήριξη του ελληνικού βαμβακιού

του Ευθύμιου Φωτεινού, προέδρου της Εθνικής Διεπαγγελματικής Βάμβακος

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΥ και της Τράπεζας Πειραιώς, ο αγροδιατροφικός τομέας το 2020 συνεισέφερε το 4,7% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της χώρας μας.

Απασχολεί πάνω από 400.000 άτομα, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συνοχή της κοινωνίας μας, και αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της απασχόλησης στην Ελλάδα καθολικά.

Μέχρι το 2050, ο τομέας θα πρέπει να τρέφει 40% περισσότερους ανθρώπους και να έχει αυξήσει την παραγωγή τροφίμων κατά 70%, ενώ η καλλιεργήσιμη γη θα έχει αυξηθεί κατά μόλις 10%.

Από τα παραπάνω, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει σημαίνουσα σπουδαιότητα και βαρύτητα, τόσο για την τοπική, όσο και την παγκόσμια οικονομία.

Σίγουρα, οι τελευταίες εξελίξεις (COVID-19, πόλεμος στην Ουκρανία) έχουν διαμορφώσει πολιτικές, επιχειρηματικές και κοινωνικές ανακατατάξεις, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα και των νέων προκλήσεων που έχουν δημιουργηθεί.

Αυτές καλείται να τις αντιμετωπίσει, κυρίως συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητάς του, η οποία είναι αρκετά χαμηλή, πετυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας, με αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω συνεργασιών και συνεργιών, διασυνδέοντας τους φορείς και τις δομές υποστήριξης του τομέα, της επιχειρηματικότητας και προπάντων της έρευνας, αλλά και ενισχύοντας ταυτόχρονα το επίπεδο εκπαίδευσης των αγροτών.

Συνεργασίες απέναντι στις προκλήσεις

Η ΔΟΒ, έχοντας αντιληφθεί πλήρως τον ρόλο που κλήθηκε να διαδραματίσει ύστερα από την επανασύστασή της το 2016, προχώρησε, σε συνεργασία με άλλους φορείς, στη δημιουργία εθνικής στρατηγικής για το βαμβάκι, καθώς η ενίσχυση της εξωστρέφειας των «εθνικών μας προϊόντων» θα πρέπει να γίνεται συντονισμένα. Αυτό θα οδηγήσει όχι μόνο σε μία παγκόσμια «σφραγίδα» εκτός Ελλάδας, αλλά και σε σύνδεση με διεθνή κανάλια διανομής, με απώτερο σκοπό τους καταναλωτές στις διεθνείς αγορές.

Ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον διεθνών οίκων ρουχισμού και μόδας, όπως η Lacoste, για το ελληνικό πιστοποιημένο βαμβάκι, το οποίο αποτελεί το 80%-85% του συνόλου της παραγωγής της ΕΕ. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό-ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Διεπαγγελματική σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποτελεί καίρια βιωματική δράση, προκειμένου να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η ευφυής γεωργία είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Προφανώς, όλοι οι κλάδοι σχετικοί με την αλυσίδα βάμβακος, από την παραγωγή έως την κατανάλωση (παραγωγοί, εκκοκκιστές, κλωστοϋφαντουργοί, έμποροι, καταναλωτές κ.ά.), αντιλαμβάνονται πλήρως τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν ο κάθε ένας από αυτούς, τόσο σε κοινωνικά, όσο και σε περιβαλλοντικά θέματα, μια και είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι τα τελευταία χρόνια.

Ο ρόλος τους είναι αλληλένδετος με όλες τις όψεις της αειφόρου ανάπτυξης, τόσο της υπαίθρου, όσο και της κοινωνίας, καθώς μία νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία πρέπει να εφαρμοστεί στα διαφορετικά αγροδιατροφικά συστήματα παγκοσμίως, μία αλλαγή στάσης, προσδοκιών και προβλημάτων να επιτευχθεί, με στόχο να διασφαλιστεί προπάντων η δημόσια υγεία, αλλά και οικονομική και κοινωνική ευημερία, ιδίως για τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος.