Αυτό το άρθρο είναι 23 μηνών

Δράσεις για την προστασία των υδάτινων πόρων μέσω του νέου ΕΣΠΑ

Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση από περιφέρεια και Πανεπιστήμιο Πατρών
17/08/2022
2' διάβασμα
draseis-gia-tin-prostasia-ton-ydatinon-poron-meso-tou-neou-espa-84238

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την ωρίμανση δράσεων σχετικά με υδάτινους πόρους της Δυτικής Ελλάδας προχώρησαν η περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, που υπεγράφη από τον αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρο Δημητρογιάννη και από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Χρήστο Μπούρα, είναι η προστασία της ποιότητας και ποσότητας υδάτινων πόρων της Δυτικής Ελλάδας, με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου, και ιδίως του Τμήματος Γεωλογίας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των 37.200 ευρώ. Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια αναμένεται να ωριμάσει τρεις δράσεις για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η πρώτη δράση αφορά την εποπτεία και τον προσδιορισμό της στάθμης και διακύμανσης των φυσικών λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας, με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και περιπτώσεων ξηρασίας.
Η δεύτερη δράση αφορά τον καθορισμό περιοχών με κακή ποιοτική κατάσταση υδάτων στη Βόρεια Αχαΐα, όπως και η διαμόρφωση έργων για αποκατάσταση και ανάσχεση φαινομένων υφαλμύρινσης.
Η τρίτη δράση περιλαμβάνει μελέτες και υλοποίηση έργων τεχνητού εμπλουτισμού στο υπόγειο υδάτινο σύστημα του Λαρισσού στη Δυτική Αχαΐα.

Συνεργασία

Για την επιτυχή ένταξη και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, η συνεργασία περιφέρειας και πανεπιστημίου περιλαμβάνει τη διαμόρφωση δράσεων και μέτρων ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες να οριοθετηθούν με ακρίβεια η έκταση των υδάτινων συστημάτων για την υλοποίηση των έργων. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαραίτητων μελετών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των σχετικών έργων και την προεκτίμηση του κόστους των έργων και την υποβολή στο νέο ΕΣΠΑ, αλλά και την παροχή υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της περιφέρειας για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και των ανάλογων συμβάσεων.