Δράσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Τις χρηματοδοτικές δράσεις που έχουν αναπτυχθεί σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, παρουσίασε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα αγροδιατροφής που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αυτή την περίοδο, σε φάση υλοποίησης έχουν τεθεί οι επενδύσεις των δικαιούχων του μέτρου που αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς και των πληρωμών από την αρμόδια υπηρεσία.

Αναφορικά με τον έλεγχο των συμβατικών υποχρεώσεων των δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 (Νέοι Γεωργοί), έχουν ήδη ενταχθεί 1.726 δικαιούχοι με συνολικό ποσό στήριξης 33.307.500 ευρώ. Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί στους δικαιούχους το 70% της ενίσχυσης, ήτοι 23.315.250 ευρώ. Σχετικά με τη νέα πρόσκληση των Νέων Αγροτών, κατατέθηκαν 2.244 αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια του προγράμματος με αιτούμενο ποσό στήριξης τα 80.420.500 ευρώ. Η υπηρεσία προχώρησε στην διαδικασία επικαιροποίησης του μητρώου αξιολογητών, ώστε εντός των πρώτων μηνών του 2022 να ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση των δύο προγραμμάτων προώθησης φράουλας και πώλησης ελιών, για τα οποία έχει υπογραφεί εταιρικό σύμφωνο.

Για το πρόγραμμα προβολής και προώθησης οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ της περιφέρειας στις αγορές της Ιαπωνίας και της Ν. Κορέας, ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο έτος του προγράμματος με υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, σε συνεργασία με τον εκτελεστικό φορέα και τα Επιμελητήριο Αχαΐας και Ηλείας. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία η προκαταβολή 472.304,81 ευρώ για τις δράσεις του δεύτερου έτους, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοροή του προγράμματος.

Το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα συνεχιστούν όλες οι δράσεις προβολής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου το οποίο συνολικά διαρκεί έως και τον Αύγουστο του 2023.