Η πλειονότητα των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ επιβεβαίωσε την επιδίωξη για περαιτέρω ευελιξία, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΚAΠ, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η παραγωγή και να καλυφθεί το κενό που άφησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μας προς την Ουκρανία, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη ζήτησαν ευελιξία στο πλαίσιο της ΚΑΠ», επιβεβαίωσε ο Τσέχος υπουργός Γεωργίας, Ζντένεκ Νέκουλα, αφού προήδρευσε στην πρώτη συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ μετά την ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ από την Τσεχία την 1η Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, αυτό το πλαίσιο θα περιλαμβάνει την παράταση των προσωρινών εξαιρέσεων για τους κανόνες σχετικά με την αμειψισπορά και τη χρήση των αδρανών εκτάσεων –με άλλα λόγια, των γεωργικών εκτάσεων που προορίζονται για τη βιοποικιλότητα– από το τρέχον έτος στο επόμενο.

Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με τις ενώσεις αγροτών και τα κράτη-μέλη να υποστηρίζουν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αύξηση της παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ, ενώ άλλοι αντιτίθενται, προειδοποιώντας ότι, στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, η ΕΕ δεν έχει την πολυτέλεια να θυσιάσει το περιβάλλον στον βωμό της επισιτιστικής ασφάλειας.

www.euractiv.com