Την παράταση έως το 2023 των παρεκκλίσεων από βασικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις στο πρόγραμμα επιδοτήσεων της ΕΕ για τη γεωργία ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της απόφασης είναι να μεγιστοποιηθεί η παραγωγική ικανότητα της ΕΕ σε δημητριακά.

Η πρόταση για παρέκκλιση ενός έτους από ορισμένα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ) στην επόμενη ΚAΠ υποβλήθηκε σε ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών-μελών και εγκρίθηκε επίσημα μέσω της γραπτής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την έγκριση προσωρινών εξαιρέσεων για τους κανόνες σχετικά με την αμειψισπορά, τη χρήση αγραναπαύσεων και τη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Με άλλα λόγια, πρόκειται για καλλιεργήσιμες εκτάσεις που προορίζονται για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της υγείας του εδάφους.

Οι παρεκκλίσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις, ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών, ώστε να καλυφθεί το κενό που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σηματοδοτώντας την κατάρρευση των εξαγωγών βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων από τις δύο μεγάλες παραγωγούς σιτηρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, το πρωταρχικό κίνητρο για τη χορήγηση παράτασης των εν λόγω παρεκκλίσεων είναι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

www.euractiv.com