Αυτό το άρθρο είναι 11 μηνών

Σε εξέλιξη η διαβούλευση για τα Θεματικά Σχέδια Διαχείρισης

25/07/2023
2' διάβασμα
se-exelixi-i-diavoulefsi-gia-ta-thematika-schedia-diacheirisis-297757

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συναντήσεις διαβούλευσης για την εκπόνηση Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε επιλεγμένες προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στην Άνω Βλασία Αχαΐας, όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι της εκπόνησης του Θεματικού Σχεδίου Διαχείρισης για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων μέτρων, δράσεων και πρακτικών για τον αγροτικό χώρο, με γνώμονα την υποστήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων για την υιοθέτηση της αειφορίας στην παραγωγική διαδικασία.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο Υπομέτρο 7.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναθέτουσα αρχή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όρος Ερύμανθος

Η προστατευόμενη περιοχή του όρους Ερυμάνθου, που ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000, είναι περιοχή χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Η περιοχή του όρους Ερυμάνθου, ωστόσο, σε μεγάλο τμήμα της (βόρεια) επικαλύπτεται με περιοχή χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ). Τα κύρια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου του όρους Ερύμανθος (Ωλονός) συνιστούν η επιμήκης μορφή του η οποία χωρίζεται σε τρεις βασικούς ορεινούς όγκους, τον Προφήτη Ηλία, τον Μουγγίλα και τον Ωλονό, που εκτείνονται σαν οροσειρά στα όρια Αχαΐας και Ηλείας.

Για την εκπόνηση θεματικού σχεδίου είναι αναγκαία η συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας για την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών μελέτης: αγροτικές υποδομές και δραστηριότητες, τύποι οικοτόπων, είδη χλωρίδας και πανίδας, στόχοι διατήρησης, θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης.

Επίσης, απαιτείται η εκτίμηση των επιδράσεων της υφιστάμενης γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις επιμέρους προστατευόμενες περιοχές και η συσχέτισή τους με τους στόχους διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την αγροτική δραστηριότητα.