Η εξέλιξη της εισαγωγής νωπών οπωροκηπευτικών κατά το 2022

του Γιώργου Πολυχρονάκη, ειδικού συμβούλου Incofruit-Hellas

Οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών το 2022 αυξήθηκαν κατά 2,9% σε όγκο και 15% σε αξία σε σύγκριση με το 2021 και 6% και 23,2% αντίστοιχα σε σχέση με το 2020, σε σύνολο 729.400 τόνων και 714,1 εκατ. ευρώ (Πίνακας 1), επανερχόμενες στην ανοδική τάση των προ του 2020 ετών και διατηρώντας μια πιο θετική συμπεριφορά από τις εξαγωγές (15% με 7,2% κατ’ αξία το 2022 προς 2021 και 23,2% με 9,4% το 2022 προς 2020).

Αύξηση 15% σε αξία και 2,9% κατ’ όγκο το 2022

Πίνακας 1: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021 & 2020

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2022 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2021/2020
    ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ TΟΝΟΥΣ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΕ TΟΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ TΟΝΟΥΣ
1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
Σύνολο
306.029.962 386.965 235.570.700 347.737 29,9% 11,3% 224.181.160 348.960 36,5% 10,9%
  EE-27 180.973.730 219.933 151.309.753 208.351            
  Τρίτες Χώρες 125.056.232 167.032 84.260.947 139.386            
2 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ
Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Σύνολο
408.035.042 342.418 385.256.561 361.187 5,9% -5,2% 355.448.004 338.923 14,8% 1,0%
  EE-27 125.065.480 65.856 132.201.597 72.209            
  Τρίτες Χώρες 282.969.562 276.562 253.054.964 288.979            
  ΣΥΝΟΛΟ 714.065.004 729.383 620.827.261 708.924 15,0% 2,9% 579.629.164 687.883 23,2% 6,0%
  EE-27 306.039.210 285.789 283.511.350 280.560            
  Τρίτες Χώρες 408.025.794 443.594 337.315.911 428.364            

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ (8/2/23) από Incofruit-Hellas

Οι εισαγωγές λαχανικών ήταν αυτές που αυξήθηκαν περισσότερο το 2022, με 387.000 τόνους (+11,3%) για αξία 306,03 εκατ. ευρώ (+29,9%), περισσότερες από το 2021. Οι εισαγωγές πατάτας αντιπροσώπευαν το 52,9% του συνόλου των λαχανικών που αγοράζονται από το εξωτερικό.

Πολύ πίσω από την πατάτα, το δεύτερο πιο εισαγόμενο λαχανικό είναι η ντομάτα με 15.729 τόνους για αξία 16,38 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Incofruit-Hellas. Όσον αφορά τις εισαγωγές φρούτων το 2022, ήταν μειωμένες συνολικά 342.400 τόνους (-5,2%), αξίας 385,3 εκατ. ευρώ (+5,9%). Οι μπανάνες είναι τα πιο εισαγόμενα φρούτα, με 204.859 τόνους, αξίας 141,5 εκατ. ευρώ και ακολουθούν τα λεμόνια με 26.870 τόνους, αξίας 27,63 εκατ. ευρώ (-2%).

Την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι ανανάδες, με 18.192 τόνους και αξία 13,57 εκατ. ευρώ και την τέταρτη τα μήλα, με 12.942 τόνους και αξία 6,65 εκατ. ευρώ (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021

Προϊόντα

2022

2021

Μεταβολή 2022/2021

Αξία
σε ευρώ
Ποσότητα
σε τόνους
Αξία
σε ευρώ
Ποσότητα
σε τόνους
Σε ευρώ Σε τόνους
Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και το είδος
των Αντιλλών, νωπές ή αποξηραμένες
141.498.664 204.859 123.418.704 209.748 14,6% -2,3%
Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
(δεν συμπεριλαμβάνονται οι γλυκοπατάτες)
90.785.894 208.104 59.362.181 166.930 52,9% 24,7%
Κρεμμύδια και ασκαλώνια, νωπά
ή διατηρημένα με απλή ψύξη
3.455.322 9.330 4.031.039 11.134 -14,3% -16,2%
Ντομάτες νωπές η διατηρημένες
με απλή ψύξη
16.378.800 15.729 19.192.117 19.670 -14,7% -20,0%
Ανανάδες νωποί ή αποξηραμένοι 13.565.303 18.192 10.805.849 16.793 25,5% 8,3%
Ακτινίδια 4.623.308 2.225 5.761.240 2.617 -19,8% -15,0%
Μήλα, νωπά 6.645.129 12.942 9.845.054 30.577 -32,5% -57,7%
Λεμόνια και γλυκολέμονα,
νωπά ή αποξηραμένα
27.629.737 26.870 23.713.313 23.695 16,5% 13,4%
Αχλάδια 3.786.445 3.263 4.501.521 3.896 -15,9% -16,2%
Avocats goyaves, μάγγες και μαγγούστες,
νωπά ή αποξηραμένα
20.840.567 9.190 16.131.152 7.349 29,2% 25,0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ (8/2/23) από Incofruit-Hellas

Προέλευση εισαγωγών

Αναλύοντας την προέλευση των κυριότερων εισαγομένων νωπών φρούτων και λαχανικών που παράγονται και στη χώρα μας παρατηρούμε τα εξής:

1) Πατάτα: Το 40,2% των εισαγωγών προέρχεται από την Αίγυπτο και ακολουθούν η Γαλλία και η Κύπρος, με αξιοσημείωτη την παρατήρηση ότι στις εισαγόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται και 17.054 τόνοι που αφορούν πατάτες για σπορά (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ
1 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 33.453.383 83.743 399,48
2 ΓΑΛΛΙΑ 16.485.916 39.672 415,55
3 ΚΥΠΡΟΣ 18.789.634 24.924 753,89
4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.001.507 18.626 268,52
5 ΙΤΑΛΙΑ 3.509.547 10.771 325,82
6 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 13.545.907 30.367  
  ΣΥΝΟΛΟ 90.785.894 208.104 Μ.Ο. 436,25

 

2) Κρεμμύδια: Ο κυριότερος προμηθευτής είναι η Αυστρία και οι εισαγωγές προέρχονται από χώρες του Βόρειου Ημισφαιρίου (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ
1 ΑΥΣΤΡΙΑ 1.469.993 5.221 281,58
2 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 603.310 887 680,54
3 ΙΣΠΑΝΙΑ 208.307 314 662,83
4 ΤΟΥΡΚΙΑ 125.495 499 251,67
5 ΓΑΛΛΙΑ 147.978 264 559,80
6 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 497.904 1.423  
  ΣΥΝΟΛΟ 3.052.987 8.607 Μ.Ο. 354,70

Ασκαλώνια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

402.335 723  

 

3) Μήλα: Αν εξαιρέσουμε τα εισαχθέντα από την Ιταλία που με βάση την τιμή τους εκτιμάται ότι εξυπηρέτησαν ανάγκες της ελληνικής αγοράς, οι εισαγωγές από Β. Μακεδονία και Αλβανία, σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή τιμή μονάδας (μειωμένης ποιότητος;) θα πρέπει να ελεγχθούν για τυχόν επανεξαγωγή προς τρίτες χώρες με κίνδυνο δυσφήμησης των ελληνικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι στο σύνολο των εισαγωγών μήλων περιλαμβάνονται και 831 τόνοι για παρασκευή μηλίτη (Πίνακας 5).

ΠΊΝΑΚΑΣ 5: ΕΊΣΑΓΩΓΕΣ ΜΗΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ
1 ΠΟΛΩΝΙΑ 2.181.351 3.949 552,35
2 ΙΤΑΛΙΑ 2.573.274 3.359 766,08
3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 368.594 2.994 123,10
4 ΑΛΒΑΝΙΑ 119.549 1.059 112,92
5 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 365.068 570 640,52
6 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 1.037.293 1.011  
  ΣΥΝΟΛΟ 6.645.129 12.942 Μ.Ο. 513,44

 

4) Λεμόνια: Η κυριότερη χώρα προέλευσης είναι η Αργεντινή και αφορά το 46,2% του συνόλου. Ακολουθούν η Ν. Αφρική και οι Κάτω Χώρες από επανεξαγωγή εισαχθέντων (Πίνακας 6).

Πίνακας 6: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΕΜΟΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ
1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 12.012.361 12.418 967,35
2 ΔΗΜ.ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗΣ 5.171.293 5.671 911,84
3 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 6.761.405 4.447 1.520,29
4 ΤΟΥΡΚΙΑ 737.508 1.095 673,71
5 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 684.911 1.059 646,46
6 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.262.259 2.179  
  ΣΥΝΟΛΟ 27.629.737 26.870 Μ.Ο. 1.028,27

 

5) Αβοκάντο: Η εκτόξευση εισαγωγής του με τις αντίστοιχες αυξήσεις τροπικών φρούτων, όπως μπανανών και ανανάδων, είναι ενδείξεις ότι οι τουρίστες μας φέρνουν μαζί τους και τις διατροφικές τους συνήθειες (Πίνακας 7).

Πίνακας 7: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2022

  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
1 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 13.269.000 5.641
2 ΙΣΠΑΝΙΑ 1.267.357 545
3 ΒΕΛΓΙΟ 907.316 347
4 ΙΣΡΑΗΛ 584.860 267
5 ΙΤΑΛΙΑ 381.000 224
6 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 4.431.034 2.166
  ΣΥΝΟΛΟ 17.263.000 7.523

 

Ανθεί ο ξένος ανταγωνισμός

Εκτός των παραπάνω, η εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών δείχνει τη συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στις κοινοτικές αγορές. Αυτός οφείλεται κυρίως σε λιγότερο απαιτητικούς κανονισμούς σε διάφορους τομείς των τόπων παραγωγής, όπως ο φυτοϋγειονομικός, ο ηθικός και ο περιβαλλοντολογικός, καθιστώντας το κοινοτικό μοντέλο παραγωγής ακόμη και στις καταναλωτικές αγορές της ΕΕ όλο και λιγότερο ανταγωνιστικό.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών απαιτεί λεπτομερή ανάλυση της ελληνικής αγοράς και των καταναλωτικών τάσεων που έχουν προκαλέσει αύξηση των εισαγωγών, κυρίως από τρίτες χώρες (+21%). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι για την πλειονότητα των Ελλήνων καταναλωτών η προτίμησή τους δεν καθορίζεται από την προέλευση των τροφίμων που αγοράζουν.

Απαραίτητη καθίσταται η ανάγκη χάραξης στρατηγικής προς υποκατάσταση των εισαγόμενων φρούτων και λαχανικών από παραγόμενα στη χώρα μας νωπά φρούτα και λαχανικά. Θα πρέπει να επιδιωχθεί οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές να επιτηρούν την αυστηρή τήρηση των εμπορικών προδιαγραφών – ποιότητας για τα εισαγόμενα και τα διακινούμενα εγχώριας παραγωγής προϊόντα στην ελληνική αγορά, αλλά και για τα αποστελλόμενα-εξαγόμενα οπωροκηπευτικά προϊόντα, προς διασφάλιση της φήμης των προϊόντων μας που θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών μας.