Εκστρατεία για φιλικότερη προς το περιβάλλον λίπανση, με στόχο τις μηδενικές εκπομπές, τρέχει η Soil Association

«Δεν υπάρχουν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αν δεν φτιαχτεί ο τρόπος λίπανσης των φυτών», επισημαίνει ο βρετανικός φορέας βιολογικών Soil Association, τρέχοντας αυτόν τον μήνα εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών.

Στο πλαίσιο του Βιολογικού Σεπτέμβρη, που γιορτάζεται ετησίως στη χώρα, η εκστρατεία επιχειρεί να πιέσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Επιδίωξή της, η κυβέρνηση να θέσει στόχο για τη μείωση χρήσης λιπασμάτων στη γεωργία του Ηνωμένου Βασιλείου, που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, να στηρίξει τους αγρότες σε αυτήν τη μετάβαση, αλλά και να υποστηρίξει γεωργικές προσεγγίσεις φιλικότερες προς τη φύση, όπως είναι τα βιολογικά, που δεν βασίζονται σε τεχνητά λιπάσματα.

«Οι εκπομπές από τα αζωτούχα λιπάσματα με βάση τα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην εντατική γεωργία συμβάλλουν στην κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», επισημαίνει ο φορέας, μιλώντας για ένα σύστημα το οποίο έως τώρα αποτελούσε τη γρήγορη λύση παραγωγής περισσότερων τροφίμων, επιφέροντας όμως τεράστιο κόστος στη φύση, στο κλίμα και στην ανθρώπινη υγεία. «Οι μηδενικές εκπομπές αποτελούν στόχο των κυβερνήσεων παγκοσμίως, όμως η αντίστοιχη στρατηγική “Net Zero” της βρετανικής κυβέρνησης δεν προσφέρει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος», υπογραμμίζει η Soil Association.

«Όπως δείχνει η μοντελοποίηση, αν ολόκληρη η Ευρώπη μεταπηδήσει σε ένα βιολογικό ή αγρο-οικολογικό σύστημα διατροφής και γεωργίας, θα είχαμε μείωση των εκπομπών κατά 40%, το ήμισυ της οποίας θα προέκυπτε από τη μείωση της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων με βάση τα ορυκτά καύσιμα», υπενθυμίζει. Με στόχο τις 10.000, οι υπογραφές που έχει συγκεντρώσει στην ιστοσελίδα της έχουν ήδη ξεπεράσει τις 7.000.