«Έξυπνοι Ελαιώνες» – Το καινοτόμο βιολογικό πρότζεκτ ταξίδεψε στην Τοσκάνη

Το καινοτόμο έργο για τους βιολογικούς ελαιώνες που υλοποιεί η ελληνική επιχειρησιακή ομάδα «Σύμπραξη για έξυπνα αγροκτήματα βιολογικής ελιάς και καινοτόμα προϊόντα – Έξυπνοι Ελαιώνες (Smart Olive Farm)» αποτέλεσε ένα από τα οκτώ που επιλέχθηκαν από το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (EU CAP Network), προκειμένου να συμμετάσχουν σε πανευρωπαϊκή συνάντηση στην Τοσκάνη Ιταλίας στις 28-29 Ιούνη 2023.

Στόχοι της διασταυρούμενης επίσκεψης ήταν να παρουσιαστούν τα καινοτόμα έργα που πραγματοποιούνται, με τη χρηματοδότηση της ΕΕ από τις Επιχειρησιακές Ομάδες που επιλέχθηκαν, σχετικά με τη «Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας αξίας της βιολογικής γεωργίας» και να δοθούν ευκαιρίες για διασυνοριακή ανταλλαγή γνώσεων. Επίσης, επιχειρείται να ενισχυθεί η δυνατότητα πιθανών μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων από τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη.

Η ελληνική ομάδα εκπροσωπήθηκε από τριμελή αντιπροσωπία αποτελούμενη από τον Γεράσιμο Καραντινό, συντονιστή (Πανελλήνια Ένωση Βιολογικών Προϊόντων), τη Λίτσα Λιόπα-Τσακαλίδη, αν. καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και τον Ευάγγελο Κούσουλα, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιοκαλλιεργητών Ελιάς Νεοχωρίου Μεσολογγίου.

Οι εκπρόσωποι παρουσίασαν την αρχιτεκτονική του καινοτόμου έργου που υλοποιούν, το οποίο αποτελείται από την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων των βιολογικών ελαιώνων, την ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ιχνηλασιμότητας και τον σχεδιασμό, την πιλοτική εργαστηριακή και επιχειρηματική παραγωγή, καινοτόμων τροφίμων με βάση την ελιά.

Επίσης, παρακολούθησαν την παρουσίαση των καινοτόμων έργων που υλοποιούνται από τις άλλες συμμετέχουσες επιχειρησιακές ομάδες, αντάλλαξαν απόψεις μαζί τους και έκαναν τα πρώτα βήματα μελλοντικής συνεργασίας.

Επίσκεψη σε δύο πλήρως καθετοποιημένες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες είχε η επίσκεψη σε δύο καινοτόμες αγροτικές επιχειρήσεις στην περιοχή Βολτέρα της Τοσκάνης. Πρώτον, στο βιολογικό δίκτυο αγροτών Azienda Agricola Bio Floriddia, όπου γίνεται ιδιοπαραγωγή παραδοσιακών σπόρων σιτηρών, βιολογική καλλιέργεια σιτηρών, ενώ επίσης υπάρχει αλευρόμυλος που συνδυάζει σύγχρονες τεχνολογίες με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Η Azienda Agricola Biologica Biodinamica «IL CERRETO» αποτελεί πολύπλευρη αγροτουριστική επιχείρηση που αφορά υπαίθριες και θερμοκηπιακές βιοδυναμικές καλλιέργειες σε συνδυασμό με τη βιοδυναμική εκτροφή ζώων (Demeter). Επιπλέον, διαθέτει αλευρόμυλο, ψυχόμενους αποθηκευτικούς χώρους, μονάδα συσκευασίας βιοδυναμικών προϊόντων, δίκτυο παραγωγής και πώλησης βιοδυναμικών προϊόντων, ξενοδοχείο BIOHOTEL και κατάστημα λιανικής πώλησης βιοδυναμικών προϊόντων.

Να σημειωθεί ότι το έργο «Smart Olive Farm» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 16 – Δράση 2, Υπομέτρο 16.1-2 Δράση ΙΙ.