ΕΛΓΟ: Ημερίδα για τη Γεωργία Διατήρησης Εδαφών στις 29/3 στη Λάρισα

Την Παρασκευή 29.03.2024 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που βρίσκεται στη Λάρισα (Θεοφράστου 1, περιοχή Αβέρωφ https://maps.app.goo.gl/SavQcmExvuQPfRAP7) θα πραγματοποιηθεί

Ημερίδα με τίτλοH Γεωργία Διατήρησης Εδαφών (Conservation Agriculture):
οφέλη και δυσκολίες εφαρμογής της
” .

Η ημερίδα αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος CAMA (“Research-based participatory approaches for adopting Conservation Agriculture in the Mediterranean Area”, www.camamed.eu).