Σε έναν μήνα η ενεργοποίηση του Ταμείου Μικρών Δανείων

Στα τελη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου εκτιμούν οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ότι θα ενεργοποιηθεί το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Όπως έκαναν γνωστό:

1. Η τροποποίηση της απόφασης ένταξης αναφορικά με την αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου από 21,5 εκατ. € σε 61,5 εκατ. € έχει ολοκληρωθεί και η αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου έχει αποτυπωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Η 2337/05–12–2023 τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τη σύσταση του Ταμείου, αναφορικά με την αύξηση του προϋπολογισμού του Ταμείου από 21,5 εκατ. € σε 61,5 εκατ. € δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22–12–2023 (ΦΕΚ Β’ 7271).

3. Η τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του Διαχειριστή του Ταμείου θα ολοκληρωθεί άμεσα και θα προωθηθεί για υπογραφές. Στη συνέχεια, θα τροποποιηθούν ανάλογα οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες του Διαχειριστή του Ταμείου με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

4. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η πλατφόρμα KYC για την υποβολή αιτήσεων για το ΤαΜιΔΑΕ.