Ένας βελγικός ποιμενικός στην υπηρεσία του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών

Με τον «Brando», έναν βελγικό ποιμενικό στελεχώθηκε πρόσφατα η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σε μια προσπάθεια αποτροπής θανάτων άγριων και μη θηλαστικών, από δηλητηριασμένα δολώματα. Ο «Brando» είναι εκπαιδευμένος στην Ανίχνευση Δηλητηριασμένων Δολωμάτων και θα επιχειρεί μαζί με τον χειριστή του στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών. Στόχος των περιπολιών της Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων είναι ο έλεγχος της υπαίθρου και ο έγκαιρος καθαρισμός της από δηλητηριασμένα δολώματα και ζώα, ώστε να μετριαστούν οι απώλειες στη βιοποικιλότητα.

Να επισημανθεί ότι η Μονάδα Διαχείρισης υλοποίησε τα προηγούμενα έτη μια σειρά δράσεων διατήρησης, αύξησης και προστασίας του πληθυσμού των όρνιων του Αρακύνθου για τη διάσωση των γυπών της Αιτωλοακαρνανίας από βέβαιο αποδεκατισμό.

Η δυνατότητα ταχύτατου εντοπισμού μεμονωμένων περιστατικών παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, με τη συνδυαστική χρήση εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης, κρίθηκε ως επιπλέον αναγκαίο μέτρο για τη μείωση της συχνότητας περιστατικών ανεύρεσης δηλητηριασμένων όρνιων, αλλά και άλλων ειδών άγριας ζωής, σε περιοχές ευθύνης της.

Περιπολία

Η πρώτη προληπτική περιπολία της Ομάδας έγινε στις 3 Αυγούστου στην περιοχή των Κάτω Ελληνικών (Κάτω Αμπέλια). Ακολούθησε διά ζώσης επικοινωνία του χειριστή Νίκου Παλαιού με κατοίκους του χωριού, με σκοπό την παύση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων για τον θάνατο άγριων και μη θηλαστικών.

Η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, μέσω της συνεχούς ενημέρωσής του, είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας οποιασδήποτε προσπάθειας προστασίας της άγριας ζωής.

Αποτελεσματικότητα

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. είναι ο πρώτος δημόσιος οργανισμός στη χώρα που εντάσσει στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό πέντε Ομάδες Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, οι οποίες τόσο από τη διεθνή, όσο και από την ελληνική εμπειρία, αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης δηλητηρίασης οικόσιτων και άγριων ειδών ζώων. «Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων είναι σοβαρότατο περιβαλλοντικό έγκλημα που διώκεται από τον νόμο και απειλεί τόσο τα ζώα όσο και τη δημόσια υγεία», υπενθυμίζει η Μονάδα.