Ενδυνάμωση των βιολογικών υδατοκαλλιεργειών

Τα εργαλεία στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης

Στο Σχέδιο Δράσης για τα βιολογικά, που πρόσφατα ανακοίνωσε η ΕΕ και αναμένεται να υιοθετηθεί εντός της άνοιξης, μία θέση στο κάδρο των 23 δράσεων που ενσωματώνει για την ενίσχυση του τομέα δίνει και στις βιολογικές υδατοκαλλιέργειες. Πρόκειται για έναν κλάδο με μόλις 4% παραγωγή, που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του στάδια στην ΕΕ, δείχνει όμως σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, σύμφωνα με τo κείμενο της Κομισιόν.

Με βάση την ετήσια έκθεση (2020) του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου EUMOFA, αναφέρει το seafoodsource, η συγκεκριμένη αγορά παρουσίασε κατά 20% αύξηση στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων υδατοκαλλιεργειών κατά την τελευταία πενταετία.

Ένα σημαντικό μέρος αυτής της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές από χώρες όπως η Νορβηγία και η Μεγ. Βρετανία. Οι κύριες χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Μεγ. Βρετανία), που εξετάστηκαν στην έκθεση, κατανάλωσαν 46.500 τόνους μη επεξεργασμένων ιχθυηρών και προϊόντων υδατοκαλλιεργειών βιολογικής προέλευσης το 2019, ποσότητα αυξημένη κατά 3% από το 2018.

Σε απόλυτους όρους, Γερμανία και Μεγ. Βρετανία ηγήθηκαν της κατανάλωσης, ενώ όλες οι χώρες που αναλύθηκαν έφτασαν το υψηλότερο επίπεδο πενταετίας το 2019, σε όρους κατανάλωσης. Ο σολομός είναι το σημαντικότερο είδος που παράγεται και καταναλώνεται βιολογικά στην ΕΕ, αναφέρει, με κύριες παραγωγούς τις Ιρλανδία, Σκωτία και λιγότερο τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ σημαντικές εισαγωγές πραγματοποιούνται και από τη Νορβηγία.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η συνολική ευρωπαϊκή βιολογική παραγωγή υδάτινων οργανισμών ανέρχονταν στους 69.000 τόνους ζώντος βάρους το 2018.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, των δράσεων που προωθεί η Ένωση και στον κλάδο της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας για την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής, θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να τον συμπεριλάβουν στην αναθεώρηση των στρατηγικών τους σχεδίων, αλλά και τη στήριξη της μεθόδου μέσω πόρων υπό το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (2021-2027). Επιπλέον, έρευνα και καινοτομία θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται μέσω του Horizon Europe.

Οι τελευταίες θα υποστηριχθούν σχετικά με την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών θρέψης, αναπαραγωγής και καλής μεταχείρισης των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια. Προώθηση επενδύσεων σε προσαρμοσμένα συστήματα πολυκαλλιέργειας και πολυτροφικών υδατοκαλλιεργειών, καθώς και προώθηση δραστηριοτήτων αναπαραγωγής βιολογικών ψαριών εντάσσονται σε όσα σχεδιάζει η ΕΕ από το 2022.

Σύμφωνα με έγγραφο εργασίας της Κομισιόν, το οποίο θα λειτουργήσει καθοδηγητικά για το Ταμείο, που μετονομάζεται σε Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιεργειών, όπως η βιολογική.

«Η βιολογική υδατοκαλλιέργεια μπορεί να βοηθήσει στην ικανοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης για διαφοροποιημένα τρόφιμα υψηλής ποιότητας που παράγονται με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και διασφαλίζει την καλή διαβίωση των ζώων», αναφέρει το έγγραφο, που επικαλείται το the fishsite, παράλληλα με την «κάλυψη του κενού μεταξύ ζήτησης και παραγωγής» εντός ΕΕ και «απελευθερώνοντας την πίεση στα άγρια συστήματα».