Στους ενεργούς συνεταιρισμούς η περιουσία ανενεργών μέσω συγχώνευσης

Τι προτείνει στο ΥΠΑΑΤ ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»

Να δοθεί η δυνατότητα στους ενεργούς συνεταιρισμούς να μπορούν να συγχωνευθούν με ανενεργούς συνεταιρισμούς και με αυτούς που ουδέποτε έκαναν εγγραφή στο ΕΜΑΣ, όπως επίσης και να παραταθεί η προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης του υπουργού, μέσα στην οποία να δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης των ανενεργών συνεταιρισμών με διάταξη του ειρηνοδίκη και συγχώνευσή τους με ήδη υφιστάμενους συνεταιρισμούς και καταχωρισμένους στο ΕΜΑΣ, ζητά με επιστολή που έχει σταλεί στο ΥΠΑΑΤ ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων «Ο Ενιπέας».

Οφέλη συγχώνευσης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣ Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», Αθ. Καραΐσκο, «στην επαρχία Φαρσάλων και μόνο για το δημοτικό διαμέρισμα Ευυδρίου, της δημοτικής ενότητας του Ενιπέα (πρώην Δήμος Ενιπέα), που αποτελείται από τέσσερα χωριά, υπάρχουν τρεις παλαιοί γεωργικοί πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν συσταθεί πριν από το 2011, οι διοικήσεις τους αδράνησαν και δεν έκαναν καμία ενέργεια να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Οι εν λόγω συνεταιρισμοί διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, όπως γεφυροπλάστιγγες, αποθήκες, κτήρια κ.λπ., τα οποία, εφόσον περιέλθουν στη δικαιοδοσία μας, θα αποτελέσουν σημαντική βοήθεια.

Το προσδοκώμενο όφελος της παραπάνω πρότασης είναι αφενός η απορρόφηση των ανενεργών συνεταιρισμών από ενεργούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα ενδυναμωθούν με τα ήδη υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, αφετέρου θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανενεργούς ή μη εγγεγραμμένους ΑΣ να συγχωνευτούν με ενεργούς ΑΣ, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στα μέλη τους να ενισχύσουν την αγροτική δραστηριότητα».

Ο κ. Καραΐσκος τονίζει στην «ΥΧ» ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί και στον πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Χρ. Γιαννακάκη, ο οποίος είναι θετικός στην προοπτική αυτή και ήδη έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες στα αρμόδια υπουργεία.

Η αξιοποίηση των νόμων

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Λαρίσης του συνεταιρισμού, Γιώργος Αποστολόπουλος, το γραφείο του οποίου είναι εξιδεικευμένο στο δίκαιο των συνεταιρισμών, εκπροσωπώντας περισσότερους από δέκα συνεταιρισμούς, αναφέρει στην «ΥΧ» πως «η πρόταση του ΑΣ επαρχίας Φαρσάλων ‘‘Ο Ενιπέας’’ έχει σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον αγροτικό συνεταιρισμό ή στους παλαιούς γεωργικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς που συστάθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου 4015/2011 και των οποίων οι διοικήσεις αδράνησαν και δεν έκαναν καμία ενέργεια να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και να συγχωνευθούν με κάποιον ενεργό συνεταιρισμό ή με κάποιον νεοσύστατο του Ν.4673/2020 ή να προχωρήσουν στην εκκαθάριση.

Ουσιαστικά, με τη δημοσίευση του Νόμου 4673/2020, δεν γίνεται καμία μνημόνευση όσον αφορά τους ανενεργούς συνεταιρισμούς και τη δυνατότητα συγχώνευσης με ενεργούς, όπως επίσης δεν δόθηκε καμία παράταση στο άρθρο 49 του νόμου 4384/2016, το οποίο άρθρο κατέστη ανενεργό».

Τονίζει, δε, «την αναγκαιότητα του νομοθετήματος σχετικά με τη συγχώνευση των ανενεργών συνεταιρισμών και αυτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑΣ, με ενεργούς συνεταιρισμούς της ίδιας περιοχής, εξέλιξη που θα βοηθήσει τις υγιείς συνεταιριστικές μονάδες».

Να σημειωθεί ότι η πρόταση που συνέταξε ο κ. Αποστολόπουλος και υπέβαλε ο ΑΣ Φαρσάλων «Ο Ενιπέας» εξηγεί αναλυτικά όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 4673/2020, σχετικά με τις περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι ΑΣ μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέου ΑΣ, στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι, είτε με την απορρόφηση ενός ή περισσότερων υφιστάμενων ΑΣ από άλλον, ο οποίος ήδη λειτουργεί.