Έντονες προσβολές από περονόσπορο, ωίδιο και Tuta Absoluta στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας ντομάτας

Ωίδιο σε ντοµάτα

Μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις παρατηρούνται έντονες προσβολές από τον περονόσπορο στις υπαίθριες καλλιέργειες επιτραπέζιας ντομάτας στους νομούς Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων και στον Παλαμά Φθιώτιδας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Η ασθένεια ευνοείται από υγρό, βροχερό και δροσερό καιρό και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη και την εξάπλωση του περονόσπορου. Για τον σχηματισμό των σποριαγγείων απαιτείται πολύ υψηλή σχετική υγρασία (80%-100%) και θερμοκρασίες από 30C-260C (άριστη θερμοκρασία 180C-220C). Οι συστάσεις που προτείνονται είναι όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών από περονόσπορο να προστατεύσουν την καλλιέργειά τους με ψεκασμούς κάλυψης με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και να επαναλάβουν μετά από οκτώ ημέρες.

Ωίδιο

Εκτός από τον περονόσπορο, το Περιφερειακό Κέντρο διαπίστωσε και προσβολή από ωίδιο, καθώς, όπως αναφέρει, στις περιοχές όπου καλλιεργείται η υπαίθρια επιτραπέζια ντομάτα διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του μύκητα και τη μετάδοσή του.

Όσον αφορά τα συμπτώματα, αυτά εμφανίζονται στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ως κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαμέτρου 10-15 mm και στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λεπτή λευκή μέχρι ανοιχτή καστανή εξάνθηση. Τα κονίδια του μύκητα είναι αερομεταφερόμενα και προκαλούν τη διασπορά της ασθένειας. Σύμφωνα με τις συστάσεις, όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών από το ωίδιο να προστατεύσουν την καλλιέργειά τους με ψεκασμούς κάλυψης με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Tuta Absoluta

Υψηλοί εμφανίζονται και οι συλλήψεις για την Tuta Absoluta, όπως αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο, ενώ από παρατηρήσεις στις καλλιέργειες διαπιστώθηκαν προσβολές στους καρπούς. Χρειάζεται να γίνουν επεμβάσεις με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.