Επιπλέον πιστώσεις αναζητά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε εξέλιξη η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης των συνολικά 1.244 αιτήσεων στήριξης για τα Σχέδια Βελτίωσης που έχουν κατατεθεί στη Δυτική Ελλάδα και αφορούν επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Πρόκειται για παλιούς και νέους αγρότες της Ηλείας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας, οι οποίοι αναμένουν με ιδιαίτερη αγωνία την αξιολόγηση των φακέλων τους για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει ως προς τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους. Ήδη, υλοποιείται η πρώτη φάση του προγράμματος με την αξιολόγηση των προτάσεων, ενώ λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, που ξεπερνά τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, θα διεκδικηθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιπλέον πιστώσεις για τους επιλαχόντες.

Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός των υποβληθέντων φακέλων αγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι τα Σχέδια Βελτίωσης συνιστούν ένα επενδυτικό εργαλείο, προκειμένου να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν επενδύσεις, οι οποίες σχετίζονται με την αγροτική τους εκμετάλλευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενίσχυση επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, αλλά και γενικές δαπάνες, ενώ το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση από 50% έως 60%.

Η αρχική πίστωση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 28,5 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Ωστόσο, καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού, ώστε να ενταχθεί το σύνολο των αγροτών που θα πληροί τις προϋποθέσεις.

Τεχνική συνάντηση

Πριν από λίγο καιρό, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση που συγκάλεσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ως προς την αξιολόγηση των φακέλων. Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία ενημέρωσαν το προσωπικό και τους αξιολογητές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην εξέταση των αιτημάτων και την ένταξή τους στο Υπομέτρο 4.1 – Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.