Επισήμανση βιωσιμότητας στα τρόφιμα με μεγαλύτερη αναγνώριση για πρακτικές όπως η βιολογική

Τι ζητούν από την Κομισιόν 14 ευρωπαϊκοί οργανισμοί

Συνολικά 14 μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οργανώσεις της Ευρώπης εφιστούν την προσοχή σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθεί η επισήμανση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Προϊόντος (PEF) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν για τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων, ενσωματώνοντας την έννοια σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, η Επιτροπή ετοιμάζεται να εφαρμόσει νέους κανόνες για την επισήμανση βιωσιμότητας σε προϊόντα τροφίμων, με το PEF να κυριαρχεί στη συζήτηση, το οποίο και φαίνεται να θεωρείται ως βάση για τη σχετική πρόταση από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Για τους 14 οργανισμούς, όμως, και σύμφωνα με κοινή τους επιστολή, μία τέτοια υιοθέτηση δεν θα παρέπεμπε σε ακριβή αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης στα προϊόντα αγροδιατροφής, καθώς, όταν αναφέρεται στα τρόφιμα, δίνει παραπλανητικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνουν.

Η τρέχουσα μέθοδος PEF έχει την τάση να ευνοεί την εντατική γεωργία και να λειτουργεί «τιμωρητικά» για βιολογικές αγροτικές πρακτικές, επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών (BEUC), καθώς η μέθοδος υπολείπεται σε ισχυρούς δείκτες για πολλά σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της υποβάθμισης του εδάφους, τις απώλειες βιοποικιλότητας, της επίδρασης των φυτοφαρμάκων, αλλά και της αποψίλωσης των δασών.

Με το 57% των Ευρωπαίων καταναλωτών να υποστηρίζει την υποχρεωτικότητα χρήσης πληροφοριών βιωσιμότητας στις ετικέτες τροφίμων, η ανάπτυξη μίας μεθόδου που μετρά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφίμων θα είναι ένα ισχυρό εργαλείο προς μία πιο πράσινη κατανάλωση, υποστηρίζει στο foodnavigator, η Camille Perrin, ανώτερο στέλεχος για την πολιτική τροφίμων στον φορέα.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η IFOAM Organics Europe, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη μέθοδο, που δεν υπολογίζει με ακρίβεια τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο προϊόντων τροφίμων, σχετικά με ζητήματα όπως οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων, η βιοποικιλότητα, η ευζωία των ζώων.

«Η μέθοδος μπορεί να διακρίνει τον αντίκτυπο μεταξύ κατηγοριών τροφίμων όχι όμως και εντός των κατηγοριών, αφού δεν περιλαμβάνει σαφή διάκριση μεταξύ του αντικτύπου που έχουν διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής», επισημαίνει η Silvia Schmidt, εκ μέρους του φορέα. Οι δύο οργανισμοί βρίσκονται μεταξύ των 14 που συνυπογράφουν το κείμενο, το οποίο και εστάλη στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, και στους αρμόδιους Ευρωπαίους επιτρόπους, Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων.

Σύμφωνα με την επιστολή, για τους οργανισμούς μία ετικέτα βιωσιμότητας θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη της αντίστοιχης μετάβασης προς πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων παρά να αυξάνει την εντατικοποίηση. Θα πρέπει να εναρμονίζεται περισσότερο με όσα θέτει στο επίκεντρο η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και να λειτουργεί ως ένα σύνολο συμπληρωματικών δεικτών που αντικατοπτρίζουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός τροφίμου με περισσότερο περιεκτικό και αμερόληπτο τρόπο.