Επιστροφή στη φορολόγηση τεκμαρτών εισοδημάτων

Οι καταστροφές της τελευταίας περιόδου δεν απειλούν μόνο την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της αγροδιατροφής. Μπορούν, επίσης, να αποτελέσουν την αφορμή για ευρύτερες ανακατατάξεις.

Ήδη, η έλλειψη προϊόντων, που καταγράφεται σε κάποιους κλάδους, οδήγησε σε προβλήματα αδυναμίας εκπλήρωσης συμβολαίων, υλοποίησης εξαγωγών, τροφοδοσίας της αγοράς, υπολειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μία τοπική οικονομία.

Παράλληλα, όμως, οδηγεί στη διαφαινόμενη σύγκρουση δύο πόλων, που λειτουργούν σε πολλούς κλάδους της αγροδιατροφής. Ο πρώτος πόλος απαρτίζεται από όσους κινούνται σε πιο «γκρίζο τμήμα» της οικονομίας, κάνουν αγοραπωλησίες χωρίς παραστατικά και κατά κανόνα σε χαμηλότερες τιμές. Πρακτικές που μπορεί να έχουν άλλες επιπτώσεις στη διακίνηση ζωοτροφών, για παράδειγμα, από ό,τι στα φρούτα. Καθώς στη δεύτερη περίπτωση παρατηρούνται φαινόμενα, κατά τα οποία έμποροι γειτονικών χωρών εξάγουν παράνομα χύμα προϊόντα από την Ελλάδα, τα συσκευάζουν στη χώρα τους και καρπώνονται την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται.

Στον αντίποδα, λειτουργεί ένας δεύτερος πόλος, ο οποίος απαρτίζεται από υγιείς συνεταιριστικές δομές και επιχειρήσεις, η βιωσιμότητα των οποίων απειλείται όσο επεκτείνονται οι προαναφερθείσες πρακτικές, ιδιαίτερα σε περιόδους έλλειψης προϊόντων.

Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ της «ΥΧ», όλα δείχνουν ότι ο δεύτερος αυτός πόλος φαίνεται να έχει πείσει κεντρικά κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ευρύτερα το πολιτικό προσωπικό για τη θέσπιση αλλαγών τόσο σε ζητήματα διακίνησης των προϊόντων, όσο και στη θέσπιση νέων φορολογικών μέτρων κυρίως.

Μέτρων που επαναφέρουν ένα τεκμαρτό σύστημα καθορισμού όχι του στρεμματικού κέρδους, όπως ίσχυε στο παρελθόν, αλλά του ελάχιστου μεικτού εισοδήματος ανά στρέμμα. Με τον τρόπο αυτόν, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εμφανίζει επαρκή παραστατικά τόσο των εισροών όσο και των εκροών του.

Τι να σκέπτονται, άραγε, οι θεσμοί, οι οποίοι ήταν αυτοί που ζήτησαν την κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος και της αλλαγής του τρόπου φορολόγησης των αγροτών…