«Επιχειρείν» με την αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας

Τα σημαντικά εργαλεία της έξυπνης γεωργίας αξιοποιούν ολοένα και περισσότερες αγροτικές επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, απολαμβάνοντας ήδη τα οφέλη της παραγωγικής και βιώσιμης γεωργικής παραγωγής. Έξι αγροτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα χρησιμοποιούν σταθμούς αισθητήρων και λογισμικό της Future Intelligence (FINT), μετασχηματίζοντας ψηφιακά την οργάνωσή τους και ελέγχοντας πληρέστερα και από απόσταση τις συνθήκες ανάπτυξης των καλλιεργειών τους.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις συμβουλεύονται τα δεδομένα αγρού και τα ψηφιακά εργαλεία λογισμικού για να μειώσουν εισροές και απώλειες και να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την ποιότητά τους. Την ίδια ώρα, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναζητά τρόπους για την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών εντός της περιφέρειας προς όφελος της ευρύτερης ανάπτυξης και της πληρέστερης κάλυψης αγροδιατροφικών αναγκών κατοίκων και επισκεπτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προτάθηκε από τη FINT η κοινοπραξία για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων, δεδομένων και υπηρεσιών εντός του ιστότοπου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, ζητώντας χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό έργο dRrural στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (Η2020). Η καινοτομία της πρότασης είναι πως σε αυτό το κατάστημα, eshop ή marketplace, δίνεται η δυνατότητα, με ασφάλεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα των χρηστών, να ανταλλάσσονται και τα δεδομένα των αισθητήρων ή σχετικές υπηρεσίες.