Ερευνητικό έργο LyoBioFood: Αλλάζουν τα δεδομένα στη μεταποίηση βιολογικών φρούτων

Νέα εποχή ανοίγεται στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων, μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου «Παραγωγή αποξηραμένων βιολογικών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής αξίας, με χρήση καινοτόμων εφαρμογών λυοφιλίωσης – LyoBioFood».

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιολογικών φρούτων στη διεθνή αγορά, με τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Επίσης, αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ειδικής τεχνογνωσίας στον τομέα της κρυοξήρανσης των τροφίμων, που μέχρι σήμερα είναι σχεδόν άγνωστη στη χώρα μας.

Μία ομάδα πέντε καινοτόμων ιδιωτικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα, κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου, εγχώριας τεχνογνωσίας για την παραγωγή υψηλής διατροφικής αξίας και αυξημένου χρόνου διάθεσης, αποξηραμένων βιολογικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Η μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιοπαραγωγών Δυτικής Ελλάδας, με έδρα τη Γαστούνη Ηλείας.

Ερευνητική ομάδα

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από δύο καινοτόμες ιδιωτικές εταιρείες, με ειδική τεχνογνωσία στον τομέα της τεχνολογίας τροφίμων, και τρεις παραγωγικές μονάδες συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα.

Εκτός από τον Συνεταιρισμό Βιοπαραγωγών, στην ομάδα συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Βιολογικών Προϊόντων ΑΕΣ ΑΕ, με έδρα το Μεσολόγγι, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργητών Ελιάς, με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου, η επιχείρηση Special Devices, με έδρα την Πάτρα, και η επιχείρηση Climatenergy, με έδρα επίσης την Πάτρα.

Τα τελικά παραδοτέα του έργου είναι η κατασκευή και η λειτουργία καινοτόμου μονάδας κρυοξήρανσης (Lyophilization), πλήρως λειτουργικής και μοναδικής στην Ελλάδα, καθώς και η παραγωγή καινοτόμων βιολογικών κρυοαποξηραμένων (freeze dried) φρούτων, υψηλής διατροφικής αξίας, κατάλληλων για διάθεση στη διεθνή αγορά.

Τα οφέλη

Τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων που παράγονται με τη μέθοδο της κρυοξήρανσης αφορούν τη διατήρηση της δομής, της συνοχής, του χρώματος, του αρώματος, της γεύσης, της υψηλής ποιότητας, καθώς και των θρεπτικών και βιολογικά ενεργών συστατικών (βιταμίνες, αντιοξειδωτικά) σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Αντίθετα, με τις συμβατικές διεργασίες θερμής ξήρανσης καταστρέφεται το μεγαλύτερο μέρος των βιταμινών και των αντιοξειδωτικών των φρέσκων φρούτων. Επίσης, η εν λόγω μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης του αρχικού όγκου των προϊόντων (δεν παρατηρείται συρρίκνωση – κατάρρευση της δομής), καθώς και ταχεία και εύκολη επαναφορά στην αρχική τους φυσική και οργανοληπτική κατάσταση.

Επιπλέον, επιτυγχάνεται μακροχρόνια αποθήκευση του τροφίμου, χωρίς την ανάγκη χρήσης συντηρητικών και ψύξης, με μείωση του κόστους αποθήκευσης, μια και δεν απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις συντήρησης, και δραστική μείωση του βάρους του μεταποιούμενου προϊόντος κατά 90%, με αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις στα κόστη συσκευασίας, μεταφοράς και διαχείρισής τους.

Η υλοποίηση και η λειτουργία της στηρίζεται σε έρευνα που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του β’ κύκλου του εθνικού προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Τα πρώτα κρυοαποξηραμένα βιολογικά φρούτα παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Τροφίμων SANA 23, στην Μπολόνια της Ιταλίας.