Εργαλείο συγκομιδής επιτρέπει πιο στοχευμένη διαχείριση της απόδοσης των οπωρώνων

Ένα νέο εργαλείο συγκομιδής που συλλέγει δεδομένα τοποθεσίας, επιτρέπει για πρώτη φορά στους αγρότες να προσδιορίζουν εύκολα τον αριθμό των καρπών που παράγονται σε έναν οπωρώνα μιας συγκεκριμένης περιοχής σχεδόν ανά δέντρο.

Το PickLogger™, που αναπτύχθηκε από την παγκόσμια γεωργική εταιρεία Agri Technovation, κέρδισε πρόσφατα το βραβείο καινοτομίας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Biostimulants. Το εργαλείο τοποθετείται στις μηχανές κοπής που χρησιμοποιούν οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές και συλλέγει δεδομένα τοποθεσίας, καθώς οι εργαζόμενοι συγκομίζουν χειροκίνητα τον καρπό από το δέντρο. Οι συντεταγμένες GPS που συγκεντρώνονται συνδυάζονται με άλλα δεδομένα σχετικά με την καλλιέργεια, τα οποία βοηθούν τους αγρότες να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις.

Στο τέλος της συγκομιδής, οι χάρτες απόδοσης που παράγονται από τα καταγεγραμμένα δεδομένα συγκεντρώνονται με άλλες διαθέσιμες γεωργικές πληροφορίες, όπως ταξινόμηση εδάφους, χημική ανάλυση του εδάφους, δεδομένα φύλλων, δεδομένα άρδευσης, δεδομένα παρασίτων κ.λπ., για να επιτραπεί μια καλά ενημερωμένη απόφαση και δημιουργία διαρθρωτικών στρατηγικών στην καλλιέργεια.

Σύμφωνα με τον Erald Smith, επικεφαλής του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της Agri Technovation, το PickLogger είναι το πρώτο εργαλείο συγκομιδής φρούτων στο είδος του που συλλέγει τόσο ακριβή δεδομένα τοποθεσίας και τα ενσωματώνει σε χάρτες απόδοσης.