Έρχονται οι τροποποιήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου

Τι θα ακολουθήσει – Ποιες οι δυνατότητες της χώρας

Με διαρροές απαντάται από την πλατεία Βάθη η επικείμενη τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει μέχρι αυτή την ώρα η «ΥΧ», φαίνεται ότι θα επικεντρώνεται πρωτίστως στην ενεργοποίηση παρέμβασης για την ενίσχυση των παραγωγών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, στα πρότυπα των Μέτρων 21 και 22 του ΠΑΑ 2014-20 (λόγω πανδημίας και πολέμου στην Ουκρανία, αντίστοιχα).

Εξάλλου, μιλώντας στην «ΥΧ» κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, είχε επισημάνει ότι «με την πρώτη ευκαιρία θα τροποποιηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για να υπάρξει μέτρο στήριξης προς αυτή την κατεύθυνση».

Αίτημα

Από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι ξεκίνησε η προβλεπόμενη αλληλογραφία με την Κομισιόν και, μάλιστα, φαίνεται ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να στείλει το τελικό (διορθωμένο) αίτημα προς τις ευρωπαϊκές αρχές. Από το υπουργείο λέγεται ότι δεν αποκλείεται το αίτημα να σταλεί ακόμα και σήμερα, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, ωστόσο πρόκειται απλώς για μια εκτίμηση. Την ίδια ώρα, κυκλοφορούν φήμες ότι το Στρατηγικό Σχεδίο θα τροποποιηθεί σε διάφορα επίπεδα, κυρίως όσον αφορά τα Οικολογικά Σχήματα.

Τι ακριβώς συμβαίνει; Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες της «ΥΧ», για να κατατεθεί αίτημα τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου αναφορικά με τον προσδιορισμό της μοναδιαίας αξίας δικαιωμάτων ενίσχυσης ή για τα Οικολογικά Σχήματα, πρέπει πρώτα απ’ όλα οι επιστήμονες και τεχνικοί σύμβουλοι που θα επεξεργαστούν την ελληνική πρόταση να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα επικαιροποιημένα δεδομένα, εν προκειμένω από την ΕΑΕ 2023. Αυτό σημαίνει ότι, στην παρούσα φάση, είναι δύσκολο να αποσταλεί αίτημα στην Κομισιόν χωρίς τεκμηρίωση, αφού ακόμα γίνονται παρεμβάσεις στις δηλώσεις.

Εμβόλιμη τροποποίηση

Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Κανονισμός (και οι συμπληρωματικοί) της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να τροποποιούν εκτάκτως τα Στρατηγικά τους Σχέδια σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. «Τα αιτήματα τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ δεν υπολογίζονται στον μέγιστο αριθμό αιτημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, εάν αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: Αλλαγές λόγω μέτρων έκτακτης ανάγκης, που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καταστροφικών φαινομένων ή δυσμενών κλιματικών συνθηκών που αναγνωρίζονται επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, ή τροποποιήσεις που οφείλονται σε σημαντική και αιφνίδια μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους-μέλους».

Η Ελλάδα, λοιπόν, μπορεί –εφόσον το επιθυμεί– να αιτηθεί τροποποίηση βάσει του συμπληρωματικού κανονισμού που υπεγράφη στα τέλη του 2022, χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμά της να προχωρήσει σε μεταβολές του Στρατηγικού Σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί σε τρία επίπεδα του Σχεδίου: Στον ορισμό της μοναδιαίας αξίας δικαιωμάτων, στις αγροπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις, με τα Οικολογικά Σχήματα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον, και στα αναπτυξιακά προγράμματα. Μεγάλο αγκάθι, πάντως, μαθαίνουμε ότι εξακολουθούν να αποτελούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί.