Ετήσια αύξηση 7,6% στον αριθμό των βιολογικών εκμεταλλεύσεων στην Πολωνία

Σύμφωνα με άρθρο στην ιστοσελίδα agroberichtenbuitenland.nl, η βιολογική γεωργία στην Πολωνία έχει επιστρέψει δυναμικά μετά από ένα νεκρό διάστημα στο ξεκίνημα της πανδημίας COVID-19. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της αυξημένης δημοφιλίας και της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας των βιολογικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την κλιμακούμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης για συστημική υποστήριξη στους βιοκαλλιεργητές.

Το 2021, τα βιολογικά αγροκτήματα στην Πολωνία αντιστοιχούσαν ήδη στο 5% της συνολικής γεωργικής έκτασης της χώρας, έναντι 3,5% ένα χρόνο πριν, ενώ ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων πλησίαζε τις 20.000, αντιστοιχώντας σε μια αύξηση της τάξης του 7,6% από έτος σε έτος.

Πρόσφατα στοιχεία από την πολωνική Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία έδειξαν ότι το 2021 ο αριθμός των βιολογικών εκμεταλλεύσεων στην Πολωνία –συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής περιόδου– ήταν περίπου 20.000. Αυτό το νούμερο είναι 7,6% μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 2020, όταν ήταν 18.600. Κατά τη διάρκεια του 2021, η επιφάνεια της γης που προοριζόταν για βιολογική γεωργία αυξήθηκε επίσης σημαντικά.

Το 2020, είχε ανέλθει σε πάνω από 5 εκατ. στρέμματα, ενώ το 2021 αυξήθηκε κατά 400.000 στρέμματα (σ.σ. κατά 7,9%), φθάνοντας στο επίπεδο των 5,49 εκατ. στρεμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο της γης που προορίζεται για βιολογική καλλιέργεια σε ολόκληρη τη γεωργική έκταση της Πολωνίας αυξήθηκε από 3,5% σε 5%.