Εurostat: Μεγάλος χαμένος της πανδημίας το ελαιόλαδο, «εμβολιασμένα» τα φρούτα

Πρόσφατα, η Eurostat δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών του 2020 για τον πρωτογενή τομέα, απ’ όπου μπορούν να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της πανδημίας. Το γενικό συμπέρασμα είναι η αντοχή που επέδειξε ο κλάδος της αγροδιατροφής (απώλειες 1,6%), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προϊόντα που να επηρεάστηκαν σημαντικά. Μεταξύ αυτών που ξεχώρισαν, πρώτο στη λίστα φιγουράρει το ελαιόλαδο, που απώλεσε πάνω από το 1/3 σε αξία παραγωγής σε σχέση με το 2019. Μεγάλες απώλειες υπέστη και η πατάτα (-13,8%), ενώ σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις για τα δημητριακά (-3,8%). Στη ζωική παραγωγή η μεγάλη ασθενής ήταν η πτηνοτροφία (-4,8%). Υπήρξαν πάντως και οι εξαιρέσεις: Τα κηπευτικά δεν έχασαν σε αξία, ενώ τα φρούτα αποδείχθηκαν κερδισμένα, αψηφώντας τον κορωνοϊό (+9%).

Ελαιόλαδο: Τεράστιες απώλειες, όχι όμως μόνο από την πανδημία

Η κατακόρυφη μείωση της αξίας παραγωγής του ελαιολάδου (έφτασε σχεδόν τα 1,8 δισ. ευρώ) συνδέεται και με το ρεκόρ της παραγωγής του 2019, που οδήγησε σε υπερπροσφορά του προϊόντος και σε χαμηλές τιμές παραγωγού, που διατηρήθηκαν και το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου βρέθηκε το 2020 στο ζενίθ, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση 16% για την εμπορική περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020. Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις στα διαθέσιμα εργατικά χέρια, ωστόσο δεν φαίνεται η εν λόγω μείωση να σχετίζεται με αυτόν τον παράγοντα.

Άντεξαν τα κηπευτικά, COVID-Free τα φρούτα

Στον αντίποδα, ο κλάδος των οπωροκηπευτικών επέδειξε αξιοθαύμαστες αντοχές, ενώ σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς των εξαγωγών, η συγκυρία ήταν ευνοϊκή για την κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών. Ιδιαίτερα για τα πρώτα, τα οποία παρουσίασαν αύξηση της αξίας τους κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες ή σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ. Το επίτευγμα ήταν ακόμα πιο σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς τη μεγάλη δυσκολία να βρεθούν εργατικά χέρια για να συγκομίσουν την παραγωγή στις χώρες της Μεσογείου και της υπόλοιπης Ευρώπης, με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και καλό επίπεδο οργάνωσης, προχωρώντας σε συμφωνίες με Τρίτες Χώρες για να τους διαθέσουν εργάτες γης και να πραγματοποιηθεί η συγκομιδή.

Αξία γεωργικής παραγωγής σε βασικές τιμές 2019 – 2020 (εκατ. ευρώ)

Προϊόν

2017

2018

2019

2020

2020 VS 2019

2020 VS Μ.Ο. τριετίας

Δημητριακά

42,962.70

45,313.67

47,416.43

45,632.39

-3.8%

0.9%

Βιομηχανικές καλλιέργειες

21,137.12

19,713.13

18,617.71

18,494.69

-0.7%

-6.7%

Κτηνοτροφικά φυτά

22,643.78

22,401.97

24,782.03

24,643.40

-0.6%

5.9%

Λαχανικά / κηπευτικά

53,442.67

53,376.94

57,303.95

57,540.10

0.4%

5.2%

Άνθη & καλλωπιστικά

20,689.15

20,543.88

21,731.54

21,770.86

0.2%

3.7%

Πατάτες

10,611.42

11,975.34

14,343.13

12,358.96

-13.8%

0.4%

Φρούτα

27,262.38

29,670.82

27,368.38

29,832.33

9.0%

6.2%

Ελαιόλαδο

6,767.04

4,695.62

5,415.97

3,627.03

-33.0%

-35.5%

Άλλες καλλιέργειες

2,284.90

2,256.59

2,350.39

2,170.01

-7.7%

-5.5%

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

208,726.10

216,764.76

220,256.24

216,409.56

-1.7%

0.5%

Ζώντα ζώα

94,547.48

90,819.66

95,512.73

93,869.04

-1.7%

0.3%

Βοοειδή

29,733.14

29,192.98

28,305.05

27,745.65

-2.0%

-4.6%

Χοίροι

38,372.12

34,759.34

40,024.59

39,928.30

-0.2%

5.9%

Πουλερικά

19,062.67

19,623.35

19,923.10

18,975.41

-4.8%

-2.9%

Ζωικά προϊόντα

65,561.42

65,023.22

65,830.70

65,450.70

-0.6%

0.0%

Γάλα

53,112.60

52,601.38

54,222.56

53,860.23

-0.7%

1.0%

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

160,108.90

155,842.88

161,343.42

159,319.75

-1.3%

0.1%

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΦΥΤ. & ΖΩΙΚ.)

387,988.67

392,298.39

401,708.63

395,747.65

-1.5%

0.4%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΔ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

403,368.81

408,352.43

417,702.20

410,902.96

-1.6%

0.3%