Η ευφυής μελισσοκομία βασική πτυχή για τη βιωσιμότητα των μελισσών

Τις βασικές πτυχές που χρειάζεται να εφαρμοστούν ως προτεραιότητες για την υγεία και τη βιωσιμότητα των μελισσών κατέγραψαν οι 20 εμπειρογνώμονες της ομάδας εστίασης EIP-AGRI «Η υγεία των μελισσών και η βιώσιμη μελισσοκομία».

Σε μία πρόσφατα δημοσιευμένη καταγραφή, οι εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι «η βιώσιμη μελισσοκομία εξαρτάται από πρακτικές φιλικές προς τη μέλισσα, που βοηθούν στην αντιμετώπιση των πολλαπλών απειλών για την υγεία των μελισσών, όπως τα παράσιτα, τα χημικά, οι ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης, η κλιματική αλλαγή και άλλοι παράγοντες άγχους». Ανάμεσα στις βασικές πτυχές συμπεριλαμβάνουν και τις νέες τεχνολογίες, που μπορούν να δώσουν περισσότερα και πιο ακριβή δεδομένα για την υγεία και τη ζωή των μελισσών.

Οι βασικές πτυχές για τη βιωσιμότητα των μελισσών είναι, όπως καταγράφουν οι εμπειρογνώμονες:

✱ Η αύξηση της διαθεσιμότητας των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελισσοκόμων.

✱ Η διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος γύρω από την αποικία των μελισσών.

✱ Η βελτίωση της συλλογής και της ερμηνείας των δεδομένων παρακολούθησης που μπορεί να εφαρμοστεί μέσω της μελισσοκομίας ακριβείας.

✱ Η μείωση της χρήσης χημικών στις καλλιέργειες.

 

Για την αντιμετώπιση τέτοιων προτεραιοτήτων υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων και πρακτικών, η ομάδα έκανε συστάσεις που περιλαμβάνουν:

✱ Την ανάπτυξη πανευρωπαϊκής άδειας για τους μελισσοκόμους.

✱ Την ανάπτυξη και την αξιολόγηση τεχνικών μεθόδων για τον έλεγχο της Βαρρόα.

✱ Την ερμηνεία και την κοινή χρήση δεδομένων από την παρακολούθηση, τόσο των βιοτικών, όσο και των αβιοτικών παραγόντων.

✱ Τη χαρτογράφηση της κατάστασης του τοπίου γύρω από το μελισσοκομείο για τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της μελισσοκομίας.

Τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των μελισσών, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών.