Ευρωεκλογές – Ολυμπία Τελιγιορίδου: Οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες για τους αγρότες, τους καταναλωτές και το μέλλον της υπαίθρου

Εις βάρος των μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων το Στρατηγικό Σχέδιο που κατατέθηκε στην ΕΕ από την κυβέρνηση της ΝΔ

Ολυμπία Τελιγιορίδου, υποψήφια ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

της Ολυμπίας Τελιγιορίδου,
υποψήφια ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Στον Πυλώνα ΙΙ, η «Αγροτική Ανάπτυξη» οφείλει να συνδέεται με δράσεις και προγράμματα κομβικής σημασίας για την προοπτική του πρωτογενούς τομέα, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας

Είναι γεγονός πως η διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών αποτελεί συχνά μια άσκηση ισορροπιών ή ακόμη και δύσκολων συμβιβασμών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, καθώς η εφαρμογή κοινών πολιτικών είναι ξεκάθαρο πως έχει καθοριστικές επιπτώσεις στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, και η κάθε χώρα επιχειρεί να εξασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα μέσα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας αποτελεί η διαμόρφωση και η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που ήδη από τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής της ανέδειξε ανεπάρκειες και λάθη που πρέπει άμεσα να διορθωθούν, γεγονός που αναδεικνύει πως η χώρα πρέπει να εκπροσωπείται από πολιτικές και πρόσωπα που θα εξυπηρετούν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών τους κοινούς στόχους προσαρμοσμένους και εναρμονισμένους με το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών.

Ήδη, έγινε ξεκάθαρο πως το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο (ΕΣΣ) που κατατέθηκε στην ΕΕ από την κυβέρνηση της ΝΔ διαμορφώθηκε εις βάρος των μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ο αγροτικός κόσμος να οδηγείται σε αδιέξοδο και πολλοί παραγωγοί να εγκαταλείπουν το αγροτικό επάγγελμα. Η μείωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την επισιτιστική επάρκεια της χώρας και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο συζήτησης αναθεώρησης της ΚΑΠ και επανασχεδιασμού του ΕΣΣ πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλά δεδομένα ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του τεράστιου κόστους παραγωγής, θα δίνουν θετική διέξοδο. Ενδεικτικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι το γεγονός πως η ΕΕ ευνοεί τις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες, ενώ αδυνατεί να ελέγξει αποτελεσματικά την ασφάλεια και την ποιότητα αυτών των εισαγωγών, γεγονός που αδικεί τους Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι καλούνται να παράγουν σε καθεστώς αυστηρών περιορισμών και αυξημένου κόστους εισροών.

Πυλώνας Ι

Η μείωση των πόρων από τον Πυλώνα I των Άμεσων Ενισχύσεων μείωσε τη ρευστότητα των μικρομεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και καθίσταται αναγκαία η επιστροφή των αναγκαίων πόρων προς όφελος των αγροτών. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση του αναγκαίου εισοδηματικού «διχτυού ασφαλείας» μέσω της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης και της Συμπληρωματικής Αναδιανεμητικής Εισοδηματικής Στήριξης και, ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην περαιτέρω Συμπληρωματική Ενίσχυση των νέων γεωργών.

Απαιτείται η διόρθωση στα Οικολογικά Σχήματα με την απλοποίησή τους, ώστε να καθοριστεί πως το μέγεθος του θετικού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος θα μπορεί να επιτευχθεί με απολύτως εφικτά και εφαρμόσιμα δεδομένα.

Πυλώνας ΙΙ

Στον Πυλώνα ΙΙ, η «Αγροτική Ανάπτυξη» οφείλει να συνδέεται με δράσεις και προγράμματα κομβικής σημασίας για την προοπτική του πρωτογενούς τομέα, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, κομβικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των «εργαλείων διαχείρισης κινδύνου», με απώτερο στόχο τη θωράκιση, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη βιώσιμων αλυσίδων αξίας, ξεκινώντας από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, τη συσκευασία τους, την πώληση στα διαφορετικά κανάλια, έως και το επίπεδο εξυπηρέτησης των τελικών καταναλωτών.

Επίσης, οφείλει να στοχεύσει στην έρευνα, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των εμπλεκομένων του αγροδιατροφικού τομέα και στην προώθηση της ανάπτυξης συνεργασιών εμποροδιανεμητικών πλατφορμών, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στην προσέλκυση νέων παραγωγών, στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας με συντονισμένο εξαγωγικό μάρκετινγκ και στις επενδύσεις σε δημόσια έργα υποδομής.

Δημιουργία Πυλώνα ΙΙΙ

Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός Πυλώνα ΙΙΙ, με αξιοποίηση τουλάχιστον του 3% των πόρων της τρέχουσας ΚΑΠ ως «εργαλείου διαχείρισης κινδύνου» από τα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, τις πανδημίες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, η «Προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική κρίση» οφείλει να προωθεί τη μετάβαση της αγροτικής παραγωγής σε ένα νέο αειφορικό μοντέλο, με την υιοθέτηση σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, απόλυτα συμβατών με τα νέα κλιματολογικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και το τοπικό κλίμα, την επιλογή ειδών και ποικιλιών κατάλληλων για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, τη διευκόλυνση της δημιουργίας υποδομών ενεργητικής προστασίας των εκμεταλλεύσεων.

Για τα παραπάνω ζητήματα οφείλουμε να εργαστούμε στην ΕΕ ώστε να διαμορφωθεί μια σοβαρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή στρατηγική που θα εξυπηρετεί το συμφέρον της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον, με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας, τη στήριξη των αγροτών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη σταθερή προσφορά προς τους καταναλωτές ποιοτικών τροφίμων σε προσιτές τιμές και την κοινωνική συνοχή.

Είναι πρόδηλο πως οι ευρωεκλογές του Ιουνίου θα κρίνουν το μέλλον της ΚΑΠ και στη βάση αυτή είναι κρίσιμη η ψήφος των ίδιων των αγροτών για το δικό τους μέλλον. Ένα μέλλον που μπορούμε να εγγυηθούμε με γνώση, εμπειρία και εργατικότητα.