Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την απεξάρτηση από τη σόγια στα σιτηρέσια

Μία μοναδική βάση δεδομένων υπόσχεται να βοηθήσει τους εκτροφείς βιολογικών να στραφούν προς 100% βιολογικές εκτροφές, με στόχο, μεταξύ άλλων, να περιορίσει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις εισαγωγές σόγιας, ποσότητες που ανέρχονται στους περίπου 14 εκατ. τόνους ετησίως για την κάλυψη των αναγκών εκτροφών.

Πρόκειται για κάτι που αποτελεί πρόκληση για τους παραγωγούς βιολογικών που επιθυμούν να αποφύγουν προβλήματα ως προς το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα που σχετίζονται με την παραγωγή σόγιας, όπως η αποψίλωση των τροπικών δασών. Ο προβληματισμός αυτός φαίνεται ότι κατεύθυνε και το ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρότζεκτ OK-Net EcoFeed (Δίκτυο Βιολογικής Γνώσης για την Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων), στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Το πρότζεκτ, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021, υπό τον συντονισμό της IFOAM Organics Europe, δημιούργησε μία κοινοπραξία 18 εταίρων από 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και επεξεργαστών ζωοτροφών.

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν 18 δοκιμές πεδίου σε εναλλακτικές εκτροφές, εμπλέκοντας περισσότερα από 9.000 κοτόπουλα και 1.000 χοίρους. «Κύριο πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα βιολογικής πρωτεΐνης», επισημαίνει η συντονίστριά του, Ambra De Simone, «καθώς οι περισσότερες ζωοτροφές βασίζονται στη σόγια και δεν είναι βιώσιμες στην περίπτωση των βιολογικών, γι’ αυτό και αναζητήθηκαν εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών».

Αποτέλεσμα ήταν ο εμπλουτισμός της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Organic Farm Knowledge και με υλικό για βιώσιμες ζωοτροφές, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS). Προηγουμένως, σημαντικός όγκος υλικού έγινε προσβάσιμος στους παραγωγούς μέσω αυτής, κατά τη διάρκεια του επίσης ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου OK-Net Arable, εντοπίζοντας πιθανές λύσεις για την αύξηση της σοδειάς τους. «Η γεφύρωση με την εκτροφή ήταν προφανώς η συνέχεια», προσθέτει η De Simone.

Υπολογισμός σιτηρεσίου

Παράλληλα, η κοινοπραξία ανέπτυξε και ένα εργαλείο σχεδιασμού σιτηρεσίων, εφαρμογή όπου οι παραγωγοί θα μπορούν να υπολογίζουν τις ανάγκες σε ζωοτροφές με βάση τα ζώα που εκτρέφουν, το στάδιο ανάπτυξής τους, αλλά και το είδος της τροφής που χρησιμοποιούν.

«Είναι το μόνο ελεύθερο λογισμικό που συναντά τις ανάγκες των βιολογικών κτηνοτρόφων», υποστηρίζει η επικεφαλής, επισημαίνοντας ότι οι υπολογισμοί είναι ανεξάρτητοι από τη βιομηχανία εκτροφών και προσαρμοσμένοι στις ειδικές ανάγκες των βιολογικών εκτροφών. Η ομάδα τώρα αναζητά επιπλέον χρηματοδότηση για περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση της πλατφόρμας.