Ευρωπαϊκή Ένωση: Διαβούλευση έως τις 23 Απριλίου για επικαιροποίηση των χημικών που χρησιμοποιούνται στα βιολογικά

Επικαιροποίηση των χημικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία ετοιμάζει η Κομισιόν, καλώντας για προτάσεις επί του αναθεωρημένου προσχεδίου των λιστών προϊόντων και ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των φυτοφαρμάκων που επιτρέπονται σε αυτήν τη μέθοδο καλλιέργειας.

Η περίοδος διαβούλευσης παραμένει ανοιχτή έως τις 23 Απριλίου και αφορά μία λίστα φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων καθώς και προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, και μία επικαιροποίηση που αντικατοπτρίζει μερικώς τον νέο Κανονισμό για τη Βιολογική Παραγωγή 848 του 2018, που αναμένεται να εφαρμοστεί τον Γενάρη του 2022, αναφέρει το IHSmarkit.

Πολλές από τις δραστικές ουσίες, έχοντας εγκριθεί από τον προηγούμενο Κανονισμό Βιολογικών, θα μεταφερθούν απλώς μέσω των λιστών και στον νέο, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν υποβάλει φακέλους αναφορικά με ορισμένες ουσίες, η χρήση των οποίων επιτρέπεται στη βιολογική γεωργία.

Δραστικά συστατικά φυτοφαρμάκων μπορούν να χρησιμοποιούνται στον τομέα των βιολογικών μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί επίσης βάσει των ευρωπαϊκών αγροχημικών κανόνων για χρήση στον τομέα των συμβατικών καλλιεργειών.

Οι κατάλογοι αυτών των συστατικών που επιτρέπονται στις βιολογικές καλλιέργειες περιλαμβάνουν 22 που φέρουν αγροχημική έγκριση ως «βασικές ουσίες», 4 ακόμη εγκεκριμένα ως «χαμηλού κινδύνου» αγροχημικά, καθώς και 33 φυσικής προέλευσης.

Ακόμη, μικροοργανισμοί που έχουν έγκριση για αγροχημική χρήση, μπορούν να επιτρέπονται και στα βιολογικά, αρκεί να μην αποτελούν προϊόντα γενετικά τροποποιημένα.