Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία

Του Δηµήτρη Γραµµατή, Διευθυντή Παραρτήµατος Β. Αιγαίου & Υπεύθυνου  Τµήµατος Βιολογικών Προϊόντων TÜV AUSTRIA Hellas.

Στις 25.03.2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ως βασικός στόχος για το 2030 τέθηκε η βιολογική γεωργία να καλύπτει το 25% της καλλιεργούμενης έκτασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Δηµήτρης Γραµµατής, Διευθυντής Παραρτήµατος Β. Αιγαίου & Υπεύθυνος Τµήµατος Βιολογικών Προϊόντων TÜV AUSTRIA Hellas.

Κι όχι άδικα, εφόσον η παραπάνω στόχευση είναι ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστεί κανείς και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τον πρωτογενή τομέα, για τον καταναλωτή αλλά και για το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

✱ Οι βιολογικοί αγροί έχουν περίπου 30 % μεγαλύτερη βιοποικιλότητα.

✱ Τα ζώα βιολογικής εκτροφής έχουν πολύ καλύτερη διαβίωση.

✱ Οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα και είναι πιο ανθεκτικοί.

✱ Οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν χάρη στο λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.

 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην πρόληψη της απάτης, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών προϊόντων. Μάλιστα, κι εδώ αναδεικνύεται, για μία ακόμα φορά,
η σημασία της πιστοποίησής τους που οδηγεί:

✱ Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων.

✱ Στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, μέσω της βραδείας αλυσίδας εφοδιασμού χωρίς μεσάζοντες (π.χ. πώληση στο αγρόκτημα, αγροτοτουρισμός, κ.λπ.).

✱ Στην παραγωγή προϊόντων υψηλής βιολογικής αξίας, τα οποία θα εμπιστεύονται οι καταναλωτές.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων, με σκοπό να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και να εξασφαλίσει την διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην αγορά, διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης της εφαρμογής νομοθεσίας και πρακτικών αειφορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ενδεικτικά:

FSC ® Chain of Custody Certification

Το πρότυπο FSC® Chain of Custody εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης και παραγωγής, προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα δασικά προϊόντα που αγοράζονται, επισημαίνονται και πωλούνται –ως πιστοποιημένα κατά FSC– από μία επιχείρηση προέρχονται από ορθά διαχειριζόμενα δάση, ελεγχόμενες πηγές, ανακτηθέντα υλικά ή από μείγμα των παραπάνω και οι αξιώσεις που φέρουν είναι νόμιμες και ακριβείς. Η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας επιτήρησης σύμφωνα με τα πρότυπα FSC® Chain of Custody.

Επαλήθευση φθοριούχων αερίων βάσει κανονισμού 517/2014/ΕΕ

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς μηχανημάτων που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια (κυρίως ψύξη, κλιματισμός, πυρόσβεση). Απορρέει από τον νέο Κανονισμό που σηματοδοτεί και τη νέα πολιτική της Ε.Ε. για τα φθοριούχα αέρια, η οποία, μέσα από σταδιακούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στην παραγωγή και στη χρήση τους, έχει πλέον στόχο τον δραστικό περιορισμό των σχετικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

Όταν ο Θεόφραστος στο σύγγραμμά του περί Ευσεβίας ανέφερε «διότι η Γη είναι κοινή εστία Θεών και ανθρώπων και πρέπει όλοι να γέρνουμε προς αυτή, σαν τροφό και μητέρα μας, να την εξυμνούμε και να την αγαπάμε, με στοργή ως γεννήτορά μας» κανείς δεν φανταζόταν ότι το 2021, μετά από τ’ αδιέξοδα που οδήγησε η συμβατική γεωργία, με την άνευ όρων χρήση χημικών σκευασμάτων, θα ανάγκαζε την ΕΕ να έχει ως βασικό στόχο το «ευ ζην» των φυτών και των ζώων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μέσω μιας σειράς στρατηγικών.

Η βιολογική γεωργία πλέον είναι μονόδρομος.

Έλεγχος σημαίνει πιστοποίηση
και πιστοποίηση σημαίνει πολιτισμός.